Album

缘定一生情歌精选
By: 群星
Release:2014-04-21
...
Mark
23
1
人海中遇见你(电影《那些年,我们一起追的女孩》主题曲)
群星 - 缘定一生情歌精选
2
爱,启程
群星 - 缘定一生情歌精选
 
3
爱你(强档偶像剧《翻糖花园》片尾曲)
群星 - 缘定一生情歌精选
 
4
另一个天堂
群星 - 缘定一生情歌精选
 
5
Close to You
群星 - 缘定一生情歌精选
 
6
I Love You
群星 - 缘定一生情歌精选
 
7
真情人
群星 - 缘定一生情歌精选
 
8
说爱你(电影《空中拜金女》中文主题曲)
群星 - 缘定一生情歌精选
 
9
因为我爱你
群星 - 缘定一生情歌精选
 
10
关于我爱你
群星 - 缘定一生情歌精选
11
我的宝贝
群星 - 缘定一生情歌精选
 
12
因为有你
群星 - 缘定一生情歌精选
 
13
恋爱演习
群星 - 缘定一生情歌精选
 
14
理想情人(《恶魔在身边》插曲)
群星 - 缘定一生情歌精选
15
这就是爱
群星 - 缘定一生情歌精选
 
16
唯一
群星 - 缘定一生情歌精选
 
17
一生守候
群星 - 缘定一生情歌精选
 
18
让爱作主
群星 - 缘定一生情歌精选
 
19
就是爱
群星 - 缘定一生情歌精选
 
20
幸福的节拍
群星 - 缘定一生情歌精选
 
21
爱在85°C
群星 - 缘定一生情歌精选
22
我会很爱妳
群星 - 缘定一生情歌精选
 
23
喜欢
群星 - 缘定一生情歌精选
24
柴米油盐酱醋茶
群星 - 缘定一生情歌精选
 
25
有你的快乐
群星 - 缘定一生情歌精选
 
26
爱我 (Yes Version)
群星 - 缘定一生情歌精选
 
27
你是我心内的一首歌
群星 - 缘定一生情歌精选
 
28
Crazy for Love
群星 - 缘定一生情歌精选
 
29
走在紅毯那一天
群星 - 缘定一生情歌精选
 
30
It's a Party
群星 - 缘定一生情歌精选