Album

“青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
By: 湖南卫视
Release:2018-12-30
万众瞩目的湖南卫视2018-2019跨年演唱会在广州宝能国际体育演艺中心震撼开启。湖南卫视两大主持天团“快乐家族”与“天天兄弟”再次领衔主持群,以“快乐队”和“天天队”身份展开火花四射的精彩比拼。今晚,潮流新曲...
Mark
Share
1
一枝独秀 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
2
精舞门 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
3
CTO (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
4
No Joke (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
5
暖暖 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
6
会呼吸的痛 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
7
爱久见人心 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
8
狼少年 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
9
致青春 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
10
失落沙洲 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
11
体面 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
12
远走高飞 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
13
讲真的 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
14
屋顶着火 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
15
醒着 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
16
娜就是快乐 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
17
有点甜 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
18
甜甜的 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
19
我们的生活充满阳光 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
20
茶山情歌 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
21
我不想说 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
22
当爱在靠近 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
23
岁月 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
24
告白气球 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
25
最长的旅途 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
26
Fire (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
27
我不知道 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
28
遇见飞天 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
29
不再犹豫 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
30
雪落下的声音 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
31
不染 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
32
声入人心 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
33
Don't Tie Me Down (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
34
壮志在我胸 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
35
我和你 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
36
我是一颗跳跳糖 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
37
无与伦比的美丽 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
38
Everybody Woohoo (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
39
墨梅 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
40
知否知否 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
41
男孩 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
42
卡路里 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
43
爱了很久的朋友 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
44
寂寞寂寞就好 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
45
蜉蝣 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
46
斗牛 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
47
最好的那年 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
48
喜欢你 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会
 
49
青春19 潮我看 (Live)
湖南卫视 - “青春19潮我看”湖南卫视2018-2019跨年演唱会