Comments (367)

Top Comments
84
chaub泰 2018年12月4日
shen dong jum krai tao ruai, shen gaw dong jeb tao nun, shen dong jum pit wun sam sun nuen gaub dua aen. shen dong jum took young hai tur, shen gaw duang jai tee mee, shen gaw dai dua wung hai tur mai kid ja bien jai. tee tur pu mah pu mah wah ruk shen, mai kid lae gun chai mai?
71
chaub泰 2018年12月4日
boi tur teng ruai neung kon tee mun ruk tur mon jai, yahy teng ruai shen lerei dui krang wah ruk, tee tur mai buang teng chai mai? mai kid lae gun chai mai? keng bu jing mah jeb hua jai, reung diow yahy kang ruang tur. wun wah tur ja prom kow jai, ruk tee men mah jeb hua jai.
63
kisy66 2019年2月1日
噗噗啊,你和奇萌啥时候能不异地恋啊 期待你和奇萌能再合作个正剧❤
59
chaub泰 2018年12月4日
ruk tee men teng ruai, tum lai hai shen dong bua jai, tee tur pu mah pu mah wah ruk shen, mai kid lae gun chai mai? boi tee teng ruai neung kon tee men ruk tur mon jai, yahy teng ruai shen lerei dui krang wah ruk, tee tur nun bua pen jing chai mai? mai kid lae gun chai mai?
54
chaub泰 2018年12月4日
keng bua jing mah jeb hua jai, reung diow yahy kang ruang tur.
Hot Comments (367)
0
我是六楼啊 2021年2月18日01:46
噗噗宝贝!
0
世界之聆听者 2020年12月23日
Reply @做出空挥的动作
哪一个?天啦
@做出空挥的动作
有的
0
做出空挥的动作 2020年12月22日
Reply @世界之聆听者
有的
@世界之聆听者
小新和饭卡没有吧
0
世界之聆听者 2020年12月21日
Reply @做出空挥的动作
小新和饭卡没有吧
@做出空挥的动作
我记得好多人都有,小新和饭卡也都有
1
火柴丶丶 2020年11月27日
看过我inn都会觉得可爱吧
0
chaub泰 2020年11月20日
Reply @釹元
泰剧《十七岁的你我》
@釹元
这是什么电视里的歌
0
做出空挥的动作 2020年11月19日
Reply @最爱走夜路-
我记得好多人都有,小新和饭卡也都有
@最爱走夜路-
奇萌有女朋友了(๑˙ー˙๑)
0
方小小栀 2020年11月5日
Reply @逃離烏托邦170515
哈哈哈哈,现在才看到这个评论,正是我换头像的这一天
@逃離烏托邦170515
好有缘咱俩头像一样
0
小李家潘西 2020年10月31日
Reply @sting唐
头像不错🌚
@sting唐
好喜欢噗噗
1
普拉姆Chris 2020年10月27日
可爱噗噗
0
chaub泰 21:48
Reply @釹元
十七岁的你我
@釹元
这是什么电视里的歌
0
釹元 01:22
Reply @chaub泰
这是什么电视里的歌
@chaub泰
shen dong jum krai tao ruai, shen gaw dong jeb tao nun, shen dong jum pit wun sam sun nuen gaub dua aen. shen dong jum took young hai tur, shen gaw duang jai tee mee, shen gaw dai dua wung hai tur mai kid ja bien jai. tee tur pu mah pu mah wah ruk shen, mai kid lae gun chai mai?
0
釹元 01:21
Reply @chaub泰
能不能用中文翻译
@chaub泰
shen dong jum krai tao ruai, shen gaw dong jeb tao nun, shen dong jum pit wun sam sun nuen gaub dua aen. shen dong jum took young hai tur, shen gaw duang jai tee mee, shen gaw dai dua wung hai tur mai kid ja bien jai. tee tur pu mah pu mah wah ruk shen, mai kid lae gun chai mai?
1
真的很珍贵 2020年10月22日
好温柔的声音 多多大笑
0
DolkarYo 2020年10月13日
噗仔开口惊艳啊
6
安然谧 2020年9月28日
如果世界上只剩最后一个噗萌cp粉 那一定是奇萌自己
1
雪碧芝士 2020年9月27日
噗噗超可爱!!!!
2
小地球与多多 2020年8月21日
期待999+
7
Everforever_07 2020年7月29日
上一次熬夜看噗噗还是追生日快乐哭的稀里哗啦的时候,今天熬夜是在嗑噗萌的糖
3
bkpp_is_rio 2020年7月14日
噗噗呜呜呜好好听