Comments (347)

Top Comments
77
chaub泰 2018年12月4日
shen dong jum krai tao ruai, shen gaw dong jeb tao nun, shen dong jum pit wun sam sun nuen gaub dua aen. shen dong jum took young hai tur, shen gaw duang jai tee mee, shen gaw dai dua wung hai tur mai kid ja bien jai. tee tur pu mah pu mah wah ruk shen, mai kid lae gun chai mai?
63
chaub泰 2018年12月4日
boi tur teng ruai neung kon tee mun ruk tur mon jai, yahy teng ruai shen lerei dui krang wah ruk, tee tur mai buang teng chai mai? mai kid lae gun chai mai? keng bu jing mah jeb hua jai, reung diow yahy kang ruang tur. wun wah tur ja prom kow jai, ruk tee men mah jeb hua jai.
55
chaub泰 2018年12月4日
ruk tee men teng ruai, tum lai hai shen dong bua jai, tee tur pu mah pu mah wah ruk shen, mai kid lae gun chai mai? boi tee teng ruai neung kon tee men ruk tur mon jai, yahy teng ruai shen lerei dui krang wah ruk, tee tur nun bua pen jing chai mai? mai kid lae gun chai mai?
50
chaub泰 2018年12月4日
keng bua jing mah jeb hua jai, reung diow yahy kang ruang tur.
46
kisy66 2019年2月1日
噗噗啊,你和奇萌啥时候能不异地恋啊 期待你和奇萌能再合作个正剧❤
Hot Comments (347)
0
333hannon 03:04
Reply @Patricia_yao
yepp
@Patricia_yao
什么?!!!现实中????
0
Patricia_yao 2020年6月30日08:49
Reply @333hannon
什么?!!!现实中????
@333hannon
奇萌有女朋友了(๑˙ー˙๑)
0
琦琦_Q8i0 2020年6月17日01:36
噗噗!
0
尔东先森的月光 2020年6月9日04:22
今天日推,居然有我的儿砸,太开心了。
0
A茶树 2020年6月9日01:07
回来就好啦
0
Hisui流 2020年5月31日15:40
这不是sun的内心感受嘛,唉。小可怜
0
悠依奈 2020年5月31日13:56
所幸的是Inn和Sun没错过彼此
2
333hannon 2020年5月31日13:18
奇萌有女朋友了(๑˙ー˙๑)
0
SUDA八奇 2020年5月24日15:11
噗噗儿子好可爱!
5
且拂明镜台 2020年5月21日11:58
噗噗生日快乐~
1
月牙儿我永远爱你 2020年5月19日19:59
这不就是我吗,被友情伤的遍体鳞伤,却还是希望有人能骗我这些伤害都不是真的
0
你昵称占用了吗 2020年5月18日02:42
看生日快乐喜欢上噗,纯纯的小可爱
1
sting唐 2020年5月13日13:29
好喜欢噗噗
0
myway9394 2020年5月9日04:45
给噗噗门面
0
一半沉迷一半沉迷 2020年5月5日18:07
Reply @OG今天官宣了呐
好嘞!蟹蟹!
@OG今天官宣了呐
99,100和101💚💚💚
0
可不可以你把我宠坏17 2020年5月3日13:22
Reply @chaub泰
nyxxwwo护花使者 990
@chaub泰
ruk tee men teng ruai, tum lai hai shen dong bua jai, tee tur pu mah pu mah wah ruk shen, mai kid lae gun chai mai? boi tee teng ruai neung kon tee men ruk tur mon jai, yahy teng ruai shen lerei dui krang wah ruk, tee tur nun bua pen jing chai mai? mai kid lae gun chai mai?
0
OG今天官宣了呐 2020年5月2日01:42
Reply @一半沉迷一半沉迷
99,100和101💚💚💚
@一半沉迷一半沉迷
姐妹~ 还记得是第几期吗?想去看!!
0
一半沉迷一半沉迷 2020年5月1日13:42
Reply @OG今天官宣了呐
姐妹~ 还记得是第几期吗?想去看!!
@OG今天官宣了呐
2019校车运动会来的💚💚💚严父爸比上线,哈哈
0
还能做什么_ 2020年4月23日13:55
十七岁的你我
0
快快乐飞奔 2020年4月19日05:08
噗噗声音好温柔