RJJ

อย่าจับผิด จับผิด จับผิดสิ
จับให้ถูก จับให้ถูก จับให้ถูกที่
คิดแล้วว่าฉันลั้ลลา ทั้งๆ ที่ยังไม่มา
ไม่มาคบไม่มาหาก็มาตัดสิน
อย่าเชื่อถ้าไม่พิสูจน์เรื่องที่เธอได้ยิน
จริงไม่จริงมาสัมผัสก่อนดีไหม
หาว่าชู้ปีดู เจ้าชู้ปีดู เธอดูที่ตรงไหน
หาว่ารักไม่จริง ไม่ว่ากี่หญิง ไม่นานก็ทิ้งไป
แค่จับหูจับตา จับหน้าจับมือ อย่าถือว่าเข้าใจ
จับให้ถูกที่ดีกว่าไหม
จับตรงนี้ที่หัวใจ
กล้าหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดู
เต้นแบบไหนมาจับมาจับจะรู้
จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหน
รักเธอนะรักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจ
เอารักมาจับหัวใจจะรู้อะไรมากกว่า
รักเธอนะรักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจ
ก็เลยจัดไปทั้งใจรอให้เธอเอารักมา
จับไม่ได้จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
จับให้มั่นจับให้มั่นคั้นให้ตาย
อย่าจับแพะมาชนแกะ
มาจับเข่าคุยกันหล่ะมันจะดีไหม
ที่ชอบว่าจับปลาสองมือบ้าง
เพราะจับปูจับปูใส่กระด้งมั้ง
สำนวนไหน ไม่โอสักอย่าง
ไม่เท่าเอารักมาจับใจ
หาว่าชู้ปีดู เจ้าชู้ปีดู เธอดูที่ตรงไหน
หาว่ารักไม่จริง ไม่ว่ากี่หญิง ไม่นานก็ทิ้งไป
แค่จับหูจับตา จับหน้าจับมือ อย่าถือว่าเข้าใจ
จับให้ถูกที่ดีกว่าไหม
จับตรงนี้ที่หัวใจ
กล้าหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดู
เต้นแบบไหนมาจับมาจับจะรู้
จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหน
รักเธอนะรักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจ
เอารักมาจับหัวใจจะรู้อะไรมากกว่า
รักเธอนะรักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจ
ก็เลยจัดไปทั้งใจรอให้เธอเอารักมา
จับตรงนี้ที่หัวใจ
กล้าหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดู
เต้นแบบไหนมาจับมาจับจะรู้
จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหน
จับตรงนี้ที่หัวใจ
กล้าหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดู
เต้นแบบไหนมาจับมาจับจะรู้
จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหน
รักเธอนะรักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจ
เอารักมาจับหัวใจจะรู้อะไรมากกว่า
รักเธอนะรักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจ
ก็เลยจัดไปทั้งใจรอให้เธอเอารักมา
รักเธอนะรักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจ
เอารักมาจับหัวใจจะรู้อะไรมากกว่า
รักเธอนะรักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจ
ก็เลยจัดไปทั้งใจรอให้เธอเอารักมา รักจับใจ
00:00
03:50