ให้ฉันได้รู้ที

เคยเจอะคนมากมาย
แต่ไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ
คล้ายๆมีอะไร ซ่อนอยู่ในตาคู่นั้น
บางอย่างที่ฉันก็ไม่เข้าใจ
มันบอกเมื่อเธอมองฉัน
มันฟ้องว่ามีความลับข้างในสายตา
ฉันอยากค้นให้พบ
ความรู้สึกที่เธอนั้นมี
ยิ่งฉันดูไม่ออก
ยิ่งอยากจะลองค้นหา
แต่ยิ่งเข้าใกล้ ใจยิ่งสับสน
ไม่เคยได้คำตอบมา
และทุกเวลา
ใจฉันกลับแอบหวั่นไหว
เธอคือใคร ทำไมวันนี้คือเธอเท่านั้น
ที่ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
เหมือนยิ่งค้นลึกลงเท่าไร
ก็ใจยิ่งลึกซึ้งขึ้นทุกที
อยากสบตานานๆ
อยากใช้หัวใจฉันถาม
ความจริงของใจที่เธอมี
เผยออกมา ให้ฉันได้รู้ที
เปิดใจเธอให้ฉันได้เข้าไปข้างในสักครั้ง
ฉันอยากค้นให้พบ
ความรู้สึกที่เธอนั้นมี
ยิ่งฉันดูไม่ออก ยิ่งอยากจะลองค้นหา
แต่ยิ่งเข้าใกล้ ใจยิ่งสับสน
ไม่เคยได้คำตอบมา
และทุกเวลา
ใจฉันกลับแอบหวั่นไหว
เธอคือใคร ทำไมวันนี้คือเธอเท่านั้น
ที่ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
เหมือนยิ่งค้นลึกลงเท่าไร
ก็ใจยิ่งลึกซึ้งขึ้นทุกที
อยากสบตานานๆ
อยากใช้หัวใจฉันถาม
ความจริงของใจที่เธอมี
เผยออกมา ให้ฉันได้รู้ที
เปิดใจเธอให้ฉันได้เข้าไปข้างในสักครั้ง
มันคงจะมีซักวัน
เธอเปิดความลับนั้นให้เห็น
บางทีบางคำข้างใน
อาจเป็นคำเดียวกัน
กับฉันรู้สึกอยู่ ก็ได้ โฮ
เธอคือใคร ทำไมวันนี้คือเธอเท่านั้น
ที่ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
เหมือนยิ่งค้นลึกลงเท่าไร
ก็ใจยิ่งลึกซึ้งขึ้นทุกที
อยากสบตานานๆ
อยากใช้หัวใจฉันถาม
ความจริงของใจที่เธอมี
เผยออกมา ให้ฉันได้รู้ที
เปิดใจเธอให้ฉันได้เข้าไปข้างในสักครั้ง
00:00
03:58