Escape

作词 : Parin Korawis
ฉันเพียงแค่อยากหนีไป
ยังฝืนความรู้สึกไม่ไหว
เพราะว่าในความหลัง
ไม่ได้ทำให้มีความหวัง
ให้เดินต่อไป
แต่สุดท้ายฉันยังคงอยู่ที่เดิม
มีชีวิตเหมือนวันเก่าๆ เสมอ
ได้แค่ยิ้มให้ความผิดหวัง
และคงทำได้เพียงแค่นั้น
มานานเหลือเกิน
ฉันเพียงอยากขอ ช่วยทำให้ฉันหายไป
หายไปในความฝัน ที่ไม่มีใครสนใจ
อยู่ตรงนั้นคง งดงาม
ฟ้าที่สีคราม ลมที่พัดผ่านไป
ได้แต่หวังว่ามัน คงสวยงาม
แม้มันจะอยู่แสนไกล
และไม่รู้ว่าจะสิ้นสุด ตรงไหน
แต่ฉันก็ยังตามหา
ที่ที่ฉันนั้นคอยไขว่คว้า
มีจริงใช่ไหม
ฉันเพียงอยากขอ ช่วยทำให้ฉันหายไป
หายไปในความฝัน ที่ไม่มีใครสนใจ
อยู่ตรงนั้นคง งดงาม
ฟ้าที่สีคราม ลมที่พัดผ่านไป
ได้แต่หวังว่ามัน คงสวยงาม
ฉันเพียงอยากเดินทาง ไปให้ไกลแสนไกล
ไปบนดาวดวงนั้นที่ไม่ มีใครสนใจ
อยู่บนนั้นคง งดงาม
ฟ้าที่สีคราม ลมที่พัดผ่านไป
ฉันเพียงอยากเดินทาง ไปให้ไกลแสนไกล
ไปบนดาวดวงนั้นที่ไม่ มีใครสนใจ
อยู่บนนั้นคง งดงาม
ฟ้าที่สีคราม ลมที่พัดผ่านไป
ได้แต่หวังว่ามัน คงสวยงาม
ฉันหวังว่ามันคง สวยงาม
ฉันหวังว่ามันคง สวยงาม
00:00
04:33