ไม่มีวันปล่อยมือ (เพลงประกอบละคร หน้ากากแก้ว)

作词 : อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์
ฤดูกาลเปลี่ยน
สิ่งที่เขียนมันคงจะเลือนลบ
แล้วจะเอาอะไรกับเรื่องราวที่ไม่มีตอนจบ
ไม่รู้ลงเอยอย่างไร
กับฉันที่ยังอยู่และไม่เคยไปไหน
ฉันรู้ว่าเธอยังไม่มั่นใจ
ว่าจากนี้ไปจะเหมือนเดิมอยู่ไหม
ไม่ว่ามันจะเกิดอะไร
กับวันเวลาที่ล่วงเลย
และแม้ว่ามันไม่เป็นดังเคย
อย่ากังวลเลยเธอไม่ต้องกลัว
ถ้าหากพรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้ว
ไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนเก่า
ไม่มีคืนวันที่เป็นของเรา
ไม่มีดาวบนฟ้าเหมือนเดิม
ต่อให้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
จะกอดเธอเอาไว้ให้แสนนาน
นานจนกว่าแสงดาวจะดับ
ลับลาและเลือนจากหายไป
ไม่มีวันปล่อยมือ
ขอเพียงเธออยู่ทุกๆนาทีจากนี้
ขอสัญญาจะทำให้ดี
ด้วยใจที่มีขอจงเชื่อใจ
และไม่ว่ามันจะเกิดอะไร
กับวันเวลาที่ล่วงเลย
แม้ว่ามันไม่เป็นดังเคย
อย่ากังวลเลยเธอไม่ต้องกลัว
ถ้าหากพรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้ว
ไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนเก่า
ไม่มีคืนวันที่เป็นของเรา
ไม่มีดาวบนฟ้าเหมือนเดิม
ต่อให้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
จะกอดเธอเอาไว้ให้แสนนาน
นานจนกว่าแสงดาวจะดับ
ลับลาและเลือนจากหายไป
ไม่มีวันปล่อยมือ
ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีแล้ว
อะไรๆก็ไม่เป็นเหมือนเก่า
ไม่มีคืนวันที่เป็นของเรา
ไม่มีดาวบนฟ้าเหมือนเดิม
ต่อให้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
จะกอดเธอเอาไว้ให้แสนนาน
นานจนกว่าแสงดาวจะดับ
ลับลาและเลือนจากหายไป
ไม่มีวันปล่อยมือ
ต่อให้พรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้ว
ไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนเก่า
ไม่มีคืนวันที่เป็นของเรา
ไม่มีดาวบนฟ้าเหมือนเดิม
ต่อให้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
จะกอดเธอเอาไว้ให้แสนนาน
นานจนกว่าแสงดาวจะดับ
ลับลาและเลือนจากหายไป
ไม่มีวันปล่อยมือ
00:00
03:56