ไม่มีนิยาม (เพลงประกอบซีรีส์ DARK BLUE KISS จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว)

作曲 : พิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์
เคยมีบางคนเขาบอกฉัน
นิยามความรักนั้นมีมากมาย
แต่ในตอนนั้นฉันเองก็ยังไม่เข้าใจ
เพราะฉันนั้นยังไม่ได้พบเธอ
ตั้งแต่วันนั้นที่ฉันได้เริ่มมีความรัก
ก็ได้แต่เขียนนิยามไว้มากมาย
เป็นเธอเท่านั้นที่เดินเข้ามา ลบมันทิ้งไป
และทำให้ฉันเข้าใจความหมาย
ไม่มีนิยามความรักของเราว่าเป็นแบบไหน
คำอธิบายอะไรยังไงก็ไม่สำคัญ
สิ่งที่ชัดเจนคือฉันและเธอ
เรามีกันและกันเพียงแค่นั้น
คำนิยามอะไรก็ไม่สำคัญ
เคยมีบางครั้งที่อิจฉา
ความรักที่ใครเขาได้รับมา
มันทำให้ฉันเหมือนเป็นคนไร้ค่า
เพราะฉันนั้นยังไม่ได้พบเธอ
ตั้งแต่วันนั้นที่ฉันได้เริ่มมีความรัก
ก็ได้แต่เขียนนิยามไว้มากมาย
เป็นเธอเท่านั้นที่เดินเข้ามา ลบมันทิ้งไป
และทำให้ฉันเข้าใจความหมาย
เมื่อฉัน อยู่ใกล้เธอ
ยิ่งใกล้ก็ยิ่งเหมือนเข้าใจ
เธอกับฉัน ผ่านอะไรมากมาย
สถานะคืออะไรก็ไม่สำคัญ
ไม่มีนิยามความรักของเราว่าเป็นแบบไหน
คำอธิบายอะไรยังไงก็ไม่สำคัญ
สิ่งที่ชัดเจนคือฉันและเธอ
เรามีกันและกันเพียงแค่นั้น
คำนิยามอะไรก็ไม่สำคัญ
เมื่อฉัน อยู่ใกล้เธอ
ยิ่งใกล้ก็ยิ่งเหมือนเข้าใจ
เธอกับฉัน ผ่านอะไรมากมาย
สถานะคืออะไรก็ไม่สำคัญ
ไม่มีนิยามความรักของเราว่าเป็นแบบไหน
คำอธิบายอะไรยังไงก็ไม่สำคัญ
สิ่งที่ชัดเจนคือฉันและเธอ
เรามีกันและกันเพียงแค่นั้น
คำนิยามอะไรก็ไม่สำคัญ
00:00
03:49