คนที่ไม่เข้าตา

曲:Kon Tee Mai Kow Tah
唱:Calories Blah Blah
mong krai dor krai tee dern jab meu giow gan
hen kao lao nan gor neuk it-chaa nai jai
tam-mai mai bpen mai mee yang kao kid laew man gor sao jai
mee pieng kwarm ngao hai dern got kor tao nan
tee nang did gan we-la doo nang keu krai
ja gin ja dern ja non gor ngao
mai mee krai kieng kang gai mai mee krai lery
ja mee krai krai rak kon naa da yang chan
tee man tam-ma-daa mai kao da meurn krai-krai
ja mee krai krai mai tee ja mong dae hua jai
ja mee mai krai kao jai rak gan
ja mee gee kon tee kao ja mong yang nan
ja mee sak wan bang mai tee fan bpen jing
ja mee gee kon tee kao ja rab tee chan bpen dai took sing
mee pieng kwarm ngao hai dern got kor tao nan
tee nang did gan we-la doo nang keu krai
ja gin ja dern ja non gor ngao
mai mee krai kieng kang gai mai mee krai lery
ja mee krai krai rak kon naa da yang chan
tee man tam-ma-daa mai kao da meurn krai-krai
ja mee krai krai mai tee ja mong dae hua jai
ja mee mai krai kao jai rak gan
mong hen kwarm sam-kan jab meu got chan duay kwarm dem jai
ja yom hai took took sing tee dua chan mee
ja mai tam hai kao pit wang lery sak krang
ja mee krai krai rak kon naa da yang chan
tee man tam-ma-da mai kao da meurn krai-krai
ja mee krai krai mai tee ja mong dae hua jai
ja mee mai krai kao jai rak gan
ja mee krai krai rak kon naa da yang chan
tee man tam-ma-da mai kao da meurn krai-krai
ja mee krai krai mai tee ja mong dae hua jai
ja mee mai krai kao jai rak gan
00:00
04:08