มันดีเลย

(All) Ah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah
Ah Yeah Yeah Yeah
(Peck) Alright Alright Alright Yeah
(All) Ah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah
Ah Yeah Yeah Yeah
(Billkin) ได้ยินเพลงนี้ที่ฉันนั้นชอบฟัง
(YEAH YEAH YEAH)
(Billkin) ยิ่งฟังยิ่งเพราะเมื่อเธอฟังด้วยกัน
(อะ อะ อ้าว)
(PP) เวลาดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆ
(PP) YEAH YEAH YEAH
(PP) จะดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ เพราะเธอ
(Pearwah) คงไม่ใช่เรื่อง ธรรมดา
(Pearwah) ที่เจอรักที่ไม่ ธรรมดา
(Peck) ที่เคยคิดว่าดี ก็ดีกว่าที่เคย
(Peck) ตอนนี้ฉันก็เลย สรุปได้ว่า
(All) เวลามีกันนั้นมันคือที่สุด
It's so good
มันเป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูก
It's so nice
เธอมีอะไรที่ดึงฉันไว้ ดูดไว้
ให้หนีไปไม่ได้
I’m happy So happy
พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็ ดิดีดิ๊ดี ดี๊ดี
(Hey Ready Baby R U Ready Come on Hey Ready)
(Pearwah) โอกาสแบบนี้จะมีอีกเมื่อไหร่
(YEAH YEAH YEAH)
(Pearwah) มันดีแค่ไหนที่เราได้ใกล้กัน
(อะ อะ อ้าว)
(Peck) ไม่บอกก็รู้ว่าเธอน่ะใช่
(Peck) ใช่ ใช่ ใช่
(Peck) จะปล่อยเธอไปก็คงไม่ได้
(Peck) Oh Yeah
(PP) คงไม่ใช่เรื่อง ธรรมดา
(PP) ที่เจอรักที่ไม่ ธรรมดา
(Billkin) ที่เคยคิดว่าดี ก็ดีกว่าที่เคย
(Billkin) ตอนนี้ฉันก็เลย สรุปได้ว่า
(All) เวลามีกันนั้นมันคือที่สุด
It's so good
มันเป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูก
It's so nice
เธอมีอะไรที่ดึงฉันไว้ ดูดไว้
ให้หนีไปไม่ได้
I’m happy So happy
พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็ ดิดีดิ๊ดี ดี๊ดี
(PP) Ah R U Ready For This R U Ready For This
(Billkin) R U Ready For Love Baby
(Peck) It's so good
(All) Ah R U Ready Ah R U Ready
(All) เวลามีกันนั้นมันคือที่สุด
It's so good
มันเป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูก
It's so nice
เธอมีอะไรที่ดึงฉันไว้ ดูดไว้
ให้หนีไปไม่ได้
I’m happy So happy
พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็ ดิดีดิ๊ดี ดี๊ดี
(Ah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah)
(Ah Yeah Yeah Yeah)
(Ah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah)
I’m happy So happy
พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็
(Peck) ดิดีดิ๊ดี ดีเลย55~
00:00
02:42