Hidden Track (Cover)

bk:มันก็อาจจะเป็นเพราะสายตา
ที่มันแอบแสดงความรู้สึก
ที่ฉันเก็บมันไว้ข้างในส่วนลึกของหัวใจ
pp:ต้องแกล้งทำว่าฉันไม่ไหวหวั่น
แต่ก็เก็บอาการไว้ไม่ได้
และก็คงจะทำให้เธออยากรู้ว่าฉันเป็นอะไร
bk:ถ้าบอกเธอ เธอต้องสัญญามาก่อน
จะเก็บมันเอาไว้
pp:ให้มีเพียงเราสองที่รู้กันได้ไหม
bk:สิ่งที่เธอกำลังจะได้ยินทุกคำนับจากนี้
มันเคยเป็นความลับซ่อนอยู่
คงได้เวลาแล้วที่จะให้เธอรู้
pp:มีคนหนึ่งที่เขารักเธอจนหมดใจ
พยายามจะเก็บความลับไว้มากแค่ไหน
ไม่อยากจะฝืนเก็บรักไว้แค่ในใจ
bk:บทเพลงหนึ่งที่เก็บเอาไว้เรื่อยมา
เพื่อรอวันที่มันจะถึงเวลา
ให้เธอฟังและบอกเธอให้รู้ว่า
I'm secretly in love with you
pp:เพลงหนึ่งที่เก็บเอาไว้เรื่อยมา
เพื่อรอวันที่มันจะถึงเวลา
ให้เธอฟังและบอกเธอให้รู้ว่า
bkpp:สิ่งที่เธอกำลังจะได้ยินทุกคำนับจากนี้
มันเคยเป็นความลับซ่อนอยู่
pp:คงได้เวลาแล้วที่จะให้เธอรู้
bkpp:มีคนหนึ่งที่เขารักเธอจนหมดใจ
พยายามจะเก็บความลับไว้มากแค่ไหน
ไม่อาจจะฝืนเก็บรักไว้แค่ในใจ
bk:และคนที่เก็บความรักในใจไม่ไหว
bkpp:คือคนที่อยู่ตรงหน้าเธอ
00:00
02:46