นิทานพันดาว (เพลงประกอบซีรีส์ นิทานพันดาว)

作曲 : ศุภกิจ ฟองธนกิจ
นิทานพันดาว
เธอไม่เหมือนกับคนที่เคยฝันใฝ่
และตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้น
แต่เพียงได้พบเหมือนเรานั้นเคย
เคยพบเจอในฝัน
หัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้เธอ
เสี้ยวนาทีที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็เปลี่ยน
แค่มีเธออยู่เคียงต้องการแค่เพียงเท่านั้น
ไม่อาจหาเหตุผลข้อไหน ไม่มีสิ่งใดยืนยัน
ทุกเรื่องระหว่างเรานั้นมันคืออะไร
ดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม
นั้นคือฉันรักเธอ รักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไป
หากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจ
กี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจ ฉันอยู่ใกล้เธอ
ดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม
นั้นคือฉันรักเธอ รักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไป
หากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจ
กี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจ ฉันอยู่ใกล้เธอ
หากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจ
กี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจ ฉันอยู่ใกล้เธอ
00:00
03:41