Big Jet Plane

She say, hello mister
Pleased to meet ya
I wanna hold her
I wanna kiss her
She smelled of daisies
She smelled of daisies
She drive me crazy
She drive me crazy
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Hey, hey
Hey, hey~
Be my lover
My lady river
Can I take ya
Take ya higher
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Hey hey (X4)
Gonna hold ya,
Gonna kiss ya in my arms
Gonna take ya,
Away from harm
Gonna hold ya,
Gonna kiss ya in my arms
Gonna take ya,
Away from harm
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Hey hey (X5)
00:00
03:59