Yahk Raung dung(Live)

Dalaladam…dalam…dalam…dala…
dala…dala…dadalamdala...
dam…dalam…dalamdalalalam…
ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
คล้ายๆโลกมันเปลี่ยนไป
มองไปทางไหนสวยงามกว่าเคยทุกครั้ง
ถนนก็ดูแปลกไป
หัวเราะได้จนสุดทาง
โลกช่างสดใสทั้งวัน
ฉันเห็นผู้คนมากมาย
ไม่รู้ว่าใครต่อใคร
ทั้งซ้ายทั้งขวายิ้มให้กันและเป็นเช่นนั้น
รู้ไหมว่ามันถูกใจ
รู้ไหมที่เธอบอกกัน
ฉันอารมณ์ดี
โว......โฮ......
อยากจะร้องดังๆ
พูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกัน
อยากจะร้องดังๆ
พูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉัน
อยากจะร้องดังๆ
คำที่เธอบอกกันว่ารักมากมาย
ฉันจะร้องจะร้องให้ดังๆ
ก็ฉันมันดีใจ
ที่เธอมาบอกกัน
อยากจะตะโกนมันออกไป
ฉันขอแค่เพียงสักวัน
ที่ฉันได้ทำดั่งใจ
ให้ฉันได้ร้องเข้าไปให้มันถึงฟ้า
ก็เพราะว่ามาจากใจ
ฉันขอร้องมันออกมา
ฉันสบายใจ
โว......โฮ......
Dalaladam…dalam…dalam…dala…
dala…dala…dadalamdala...
dam…dalam…dalamdalalalam…
Dalaladam…dalam…dalam…dala…
dala…dala…dadalamdala...
dam…dalam…dalamdalalalam…
อยากจะร้องดังๆ
พูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกัน
อยากจะร้องดังๆ
พูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉัน
อยากจะร้องดังๆ
คำที่เธอบอกกันว่ารักมากมาย
ฉันจะร้องจะร้องให้ดังๆ
ก็ฉันมันดีใจ
ที่เธอมาบอกกัน
อยากจะตะโกนมันออกไป
ฉันขอแค่เพียงสักวัน
ที่ฉันได้ทำดั่งใจ
ให้ฉันได้ร้องเข้าไปให้มันถึงฟ้า
ก็เพราะว่ามาจากใจ
ฉันขอร้องมันออกมา
ฉันสบายใจ
โว......โฮ......
Dalaladam…dalam…dalam…dala…
dala…dala…dadalamdala...
dam…dalam…dalamdalalalam…
Dalaladam…dalam…dalam…dala…
dala…dala…dadalamdala...
dam…dalam…dalamdalalalam…
……
00:00
04:27