รอยยิ้ม

ทำฉันให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา
ทำให้ได้รู้ว่า อะไรที่สำคัญกว่า
สิ่งใด จะมาทดแทน
เสียงของเธอแค่ครั้งเดียว
ทำฉันให้ลอยล่องไป ไกลสุดสายตา
มีอะไรมากกว่า ที่เคยได้พบมา
เกินกว่าคนบรรยาย
(หากตอนนี้) ลองหลับตา
เห็นภาพเดิมอีกครั้ง
ฉันเพียงอยากขอหยุดเวลาไว้ก่อน
เพียงชั่วคราวหากเธอ
รับรู้ว่ามันไม่ ง่ายดาย เท่าเดิม
ฉันเพียงอยากขอเธอ
ยิ้มของเธอแค่ครั้งเดียว
ความหมายดีดีที่เราไม่อยากร่ำลา
วันหนึ่งได้รู้ว่า
ใครที่สำคัญกว่า
ยังจดจำในใจ
(หากตอนนี้) ลองหลับตา
เห็นภาพเดิมอีกครั้ง
ฉันเพียงอยากขอหยุดเวลาไว้ก่อน
เพียงชั่วคราวหากเธอ
รับรู้ว่ามันไม่ ง่ายดาย เท่าเดิม
ฉันเพียงอยากขอเก็บ รอยยิ้มนี้ก่อน
รู้ว่ามีความหมาย บางอย่าง
ขอแค่เรา ได้นึกถึงเวลานี้
แค่เวลาหนึ่ง บางอย่างเปลี่ยนไป
แค่นาทีหนึ่ง โอ
ฉันเพียงอยากขอหยุดเวลาไว้ก่อน
เพียงชั่วคราวหากเธอ
รับรู้ว่ามันไม่ ง่ายดาย เท่าเดิม
ฉันเพียงอยากขอเก็บ รอยยิ้มนี้ก่อน
รู้ว่ามีความหมาย บางอย่าง
ขอแค่เรา ได้นึกถึงเวลานี้
00:00
04:18