คนใจง่าย

จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจจั๊ดดาดา วูว์
จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจั๊ดดาดา วูว์
จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจั๊ดดาดา วูว์
จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจั๊ดดาดา
ติดใจเธอจนได้
ถูกใจเธอจนได้
เมื่อเธอมาทำให้จิตใจของชั้นเต้นรัว
ยิ่งเจอก็ยิ่งชอบ
ยิ่งชอบก็ยิ่งกลัวรู้ไหมคนดี
บางทีเธอก็ใช่
บางทีก็ไม่ใช่
ดูเธอมีใจให้แต่บางทีเหมือนไม่มี
ก็เดาใจเธอยาก
ไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไง
อย่าทำให้รัก เดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรัก
ฉันตั้งหลักไม่ทัน เดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหว
รักมันปักหัวใจทำไง
จะดึงออกไปก็ดึงไม่ออก
อย่าทำให้คิด ถ้าไม่รักชั้นสักนิด
เข้าใจผิดขึ้นมา ฉันไม่รับผิดชอบ
มาทำให้เคลิ้มตลอด
ถ้าเผลอไปกอด แล้วเธอจะว่ายังไง
จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจี๊ดดาดา วูว์
จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจั๊ดดาดา วูว์
จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจั๊ดดาดา วูว์
จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจั๊ดดาดา
ก็คนมันมจง่าย
ก็เลยชอบคนง่าย
อย่าเลยเธอฉันไหว้
อย่าทำให้ฉันใจสั่น
บอกมาแค่สั้นสั้น
ถ้ารักฉันเหมือนกัน ก็ว่ากันไป
อย่าทำให้รัก เดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรัก
ฉันตั้งหลักไม่ทัน เดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหว
รักมันปักหัวใจทำไง
จะดึงออกไปก้อดึงไม่ออก
อย่าทำให้คิด ถ้าไม่รักชั้นสักนิด
เข้าใจผิดขึ้นมา ฉันไม่รับผิดชอบ
มาทำให้เคลิ้มตลอด
ถ้าเผลอไปกอด แล้วเธอจะว่ายังไง
อย่าทำให้รัก เดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรัก
ฉันตั้งหลักไม่ทัน เดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหว
รักมันปักหัวใจทำไง
จะดึงออกไปก้อดึงไม่ออก
อย่าทำให้คิด ถ้าไม่รักชั้นสักนิด
เข้าใจผิดขึ้นมา ฉันไม่รับผิดชอบ
มาทำให้เคลิ้มตลอด
ถ้าเผลอไปกอด แล้วเธอจะว่ายังไง
จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจั๊ดดาดา วูว์
จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจั๊ดดาดา วูว์
จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจั๊ดดาดา วูว์
จั๊ดจาดาดา
จั๊ดจั๊ดจาดาดา
00:00
03:42