หากฉันตาย

ฉันโชคดีเหลือเกินที่ได้ตื่นมา พร้อมเธอ อีกครั้ง
คิดไม่ออกเหมือนกัน ว่าจะมีโอกาสถึง วันไหน
หากวันหนึ่งฉันหลับไหล
หากวันหนึ่ง ฉันต้องจากไปแสนไกล
หากวันหนึ่ง ฉันไม่อาจจะคืนย้อนมาได้ใหม่
หากฉันตาย
อยากจะบอกว่ารัก
ฉันรักเธอ
อยากจะบอกให้รู้
ให้เข้าใจ
เผื่อฉันไม่มีโอกาส บอกเธออีกต่อไป
ให้เธอจำคำๆนี้เอาไว้
……
หากไม่มีฉันซักคน ใครจะปลุกเธอ
ตอนเช้า. จากหลับไหล
ใครจะพาเข้านอน ยามเธออ่อนล้า
หากวันหนึ่งฉันหลับไหล
หากวันหนึ่ง ฉันต้องจากไปแสนไกล
หากวันหนึ่ง ฉันไม่อาจจะคืนย้อนมาได้ใหม่
หากฉันตาย
อยากจะบอกว่ารัก
ฉันรักเธอ
อยากจะบอกให้รู้
ให้เข้าใจ
เผื่อฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีก ต่อไป
ให้เธอจำคำๆ นี้เอาไว้ ว่าฉันรักเธอ
…………
อยากจะบอกว่ารัก
ฉันรักเธอ
อยากจะบอกให้รู้
ให้เข้าใจ
เผื่อฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีกต่อไป
ให้เธอจำคำๆนี้เอาไว้
อยากจะบอกว่ารัก
ฉันรักเธอ
อยากจะบอกให้รู้
ให้เข้าใจ
เผื่อฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีกต่อไป
ให้เธอจำคำๆนี้เอาไว้
00:00
04:08