เสียงที่เปลี่ยน

ท่าทีเปลี่ยนไป
ปิดยังไง เก็บยังไง
ซ่อนเร้นในจิตใจ ฉันดูออก
ทำเหมือนไม่เป็น เหมือนเมื่อก่อน
เสียงที่แผ่วเบา
มันช่างเบา ช่างเบา
สะท้อนคำว่าเรา นั้นใกล้จบ
และพบปลายทาง ของสองเรา
นี้คือสิ่งที่ฟ้องในใจ
ปิดอย่างไรก็คงไม่อยู่
วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้
อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจ
เสียงที่เปลี่ยน
คือเสียงตรงมาจากหัวใจ
ยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร
ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
เสียงมันเปลี่ยน
ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น
บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน
ประโยคที่บอกเลิกกัน
เธอคงพูดชัดเจน
……
เสียงที่แผ่วเบา
มันช่างเบา ช่างเบา
สะท้อนคำว่าเรา นั้นใกล้จบ
และพบปลายทาง ของสองเรา
นี้คือสิ่งที่ฟ้องในใจ
ปิดอย่างไรก็คงไม่อยู่
วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้
อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจ
เสียงที่เปลี่ยน
คือเสียงตรงมาจากหัวใจ
ยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร
ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
เสียงมันเปลี่ยน
ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น
บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน
ประโยคที่บอกเลิกกัน
เธอคงพูดชัดเจน
……
ความรักคงจะแผ่ว
รักคงจะแผ่ว แผ่วลง
เสียงที่เปลี่ยน
คือเสียงตรงมาจากหัวใจ
ยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร
ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
เสียงมันเปลี่ยน
ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น
บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน
ประโยคที่บอกเลิกกัน
เธอคงพูดชัดเจน
00:00
04:04