Bolsag Yenimda

Kopni kordum hayatta
Saga yitalmas amma
Xu kadar bolup Tanha
Soygum bolsa bir saga
San bilarsan aslida
Ahlimdin azhinimni
Dawamsiz bolur hayat
Gulga tozux bolmisa
Kozlirimni aqsam xuan bolsag yenimda
Kal meni oyhatkin kaymuktum karaghuda
Man seni untalmay azaplansam hayatta
Kaldim nixansiz kaytip kal san yenimha
Kozlirimni aqsam xuan bolsag yenimda
Kal meni oyhatkin kaymuktum karaghuda
Man seni untalmay azaplansam hayatta
Kaldim nixansiz kaytip kal san yenimha
Kopni kordum hayatta
Saga yitalmas amma
Xu kadar bolup Tanha
Soygum bolsa bir saga
San bilarsan aslida
Ahlimdin azhinimni
Dawamsiz bolur hayat
Gulga tozux bolmisa
Kozlirimni aqsam xuan bolsag yenimda
Kal meni oyhatkin kaymuktum karaghuda
Man seni untalmay azaplansam hayatta
Kaldim nixansiz kaytip kal san yenimha
Kozlirimni aqsam xuan bolsag yenimda
Kal meni oyhatkin kaymuktum karaghuda
Man seni untalmay azaplansam hayatta
Kaldim nixansiz kaytip kal san yenimha
Kozlirimni aqsam xuan bolsag yenimda
Kal meni oyhatkin kaymuktum karaghuda
Man seni untalmay azaplansam hayatta
Kaldim nixansiz kaytip kal san yenimha
00:00
04:18