ให้เธอ

ลืมตามองฟ้าวันใหม่ มองไปด้วยใจที่ว่างเปล่า
ลืมเรื่องร้ายๆ วันเก่า เมื่อวันที่เศร้าได้ผ่านพ้นไป
ออกเดินทาง ต่างคนผ่านมาด้วยกัน
บางที อาจมีผิดพลาดกันไป
บางวัน ที่ฉันเริ่มท้อ มีเธอคอยปลอบใจ
รู้อยู่ ฉันให้เธอทุกอย่าง
เมื่อมีเธอร่วมทาง ไม่ว่านานเท่าไร ฉันอยู่ตรงนี้
แต่ยังน้อยไป จะมีสิ่งดีๆ
มากกว่าเดิมทุกที และไม่พอแค่นี้ ขอให้เธอจงมั่นใจ
ก็เพราะว่าทุกๆ อย่าง ที่เธอให้มามีค่าเพียงใด
และฉันจะให้ทุกสิ่ง เพื่อเธอผู้เดียวต่อจากนี้ไป
ออกเดินทาง ต่างคนผ่านมาด้วยกัน
บางที อาจมีผิดพลาดกันไป
บางวัน ที่ฉันเริ่มท้อมีเธอคอยปลอบใจ
รู้อยู่ฉันให้เธอทุกอย่าง
เมื่อมีเธอร่วมทาง ไม่ว่านานเท่าไร ฉันอยู่ตรงนี้
แต่ยังน้อยไป จะมีสิ่งดีๆ
มากกว่าเดิมทุกที และไม่พอแค่นี้ ขอให้เธอจงมั่นใจ
รู้อยู่ฉันให้เธอทุกอย่าง
เมื่อมีเธอร่วมทาง ไม่ว่านานเท่าไร ฉันอยู่ตรงนี้
แต่ยังน้อยไป จะมีสิ่งดีๆ
มากกว่าเดิมทุกที และไม่พอแค่นี้ ขอให้เธอจงมั่นใจ
มากกว่าเดิมทุกที และไม่พอแค่นี้ ขอให้เธอจงมั่นใจ
มีฉันวันนี้ ใครไม่สนใจ
อยากให้เธอรู้ จะมีแค่สองเรา
00:00
03:51