รักไม่มีเงื่อนไข

Nat: ความในใจที่ฉันและเรอปิดไว้
ไม่กล้าแสดงออกไป
ต้องเก็บเอาไว้อยู่อย่างนั้น
Tol: เป็นอารมณ์ที่ลึกเกินความผูกพัน
มันฟ้องเมื่อเราอยู่ใกล้กัน
และมันไม่อาจห้ามใจ
Nat: หยุดฟ้งเสียงของหัวใจ
เปิดใจให้รักสักวัน
Tol: ด้ามี่ตรงนี้มีกันและกัน
จะกลัวอะไรทำไม
Nat: แค่มีเพียงเราที่เข้าใจ
ไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่สำคัญ
เพียงแค่มีเรอและมีฉัน
เรารู้กันอยู่ข้างใน
Tol: อย่ากลัวใครจะมองว่าผิด
อย่ามัวต้องปิดต้องเก็บเอาไว้
เมื่อคำว่ารักไม่มีเงื่อนไข
มันอยู่ที่หัวใจ
ของสองเรา
合: ใครจะมีคำดามอะไรแบบไหน
จะคิดจะมองแตกต่างยังไง
คำตอบคือเรอเท่านั้น
Nat: หยุดฟ้งเสียงของหัวใจ
เปิดใจให้รักสักวัน
Tol:ด้ามี่ตรงนี้มีกันและกัน
จะกลัวอะไรทำไม
Nat: แค่มีเพียงเราที่เข้าใจ
ไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่สำคัญ
เพียงแค่มีเรอและมีฉัน
เรารู้กันอยู่ข้างใน
Tol: อย่ากลัวใครจะมองว่าผิด
อย่ามัวต้องปิดต้องเก็บเอาไว้
合: เมื่อคำว่ารักไม่มีเงื่อนไข
มันอยู่ที่หัวใจ
ของสองเรา
Nat: แค่มีเพียงเราที่เข้าใจ
Tol: ไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่สำคัญ
Nat: เพียงแค่มีเรอ
Tol: และมีฉัน
Nat: เรารู้กันอยู่ข้างใน
Tol: อย่ากลัวใครจะมองว่าผิด
อย่ามัวต้องปิดต้องเก็บเอาไว้
合: เมื่อคำว่ารักไม่มีเงื่อนไข
มันอยู่ที่หัวใจ
ของสองเรา
Huh~~~
ของสองเรา
00:00
03:30