หัวใจมีเพียงเธอ (ชู่ว์) (Love Sick The Series Original Soundtrack)

Chorus: ชัลชาดา ชัลชาดา...โว่ะโอ...หูวส์...
ชัลชาดา ชัลชาดา...โว่ะโอ...หูวส์...
White: วันดีๆทีฉันไดมีเธออยู่
ก็ไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไง
วันเวลาที่ฉันนั้นมีเธอใกล้
ทำให้ฉันสุขใจขนาดนี้
Captain: เธอรู้ไหม
ทุกนาทีที่มีเธออยู่ตรงนี้
ช่างโชคดีแค่ไหน
หากมีวันนึง ที่เราต้องจากกัน
แล้วฉันจะอยู่อย่างไร
White: ชูวววส์...
ไม่มีวันที่เราจะไม่รักกัน
บอกเลยฉันจะไม่ทิ้งเธอไป
Captain: ให้ใจดวงเล็กๆ แต่มีรักยิ่งใหญ่
โอบกอดเธอคนนี้ตลอดไป
ตรอบนานเท่านาน
Chorus: ชัลชาดา ชัลชาดา...โว่ะโอ
White: ฉันก็รู้ว่ารักที่เรามีอยู่
อาจจะดูว่าเป็นไปไม่ได้
แต่ใจของฉันบอกฉันทุกลมหายไจ
ต้องเป็นเธอคนเดียวแค่เท่านี้
Captain: เธอรู้ไหม
ทุกนาทีที่มีเธออยู่ตรงนี้
ช่างโชคดีแค่ไหน
หากมีวันนึง ที่เราต้องจากกัน
แล้วฉันจะอยู่อย่างไร
White: ชูวววส์...
ไม่มีวันที่เราจะไม่รักกัน
บอกเลยฉันจะไม่ทิ้งเธอไป
Captain: ให้ใจดวงเล็กๆ แต่มีรักยิ่งใหญ่
โอบกอดเธอคนนี้ตลอดไป
ตรอบนานเท่านาน
Chorus: ชัลชาดา ชัลชาดา...โว่ะโอ...หูวส์...
ชัลชาดา ชัลชาดา...โว่ะโอ
Captain: เธอรู้ไหม
ทุกนาทีที่มีเธออยู่ตรงนี้
ช่างโชคดีแค่ไหน
หากมีวันนึง ที่เราต้องจากกัน
แล้วฉันจะอยู่อย่างไร
White: ชูวววส์...
ไม่มีวันที่เราจะไม่รักกัน
บอกเลยฉันจะไม่ทิ้งเธอไป
Captain: ให้ใจดวงเล็กๆ แต่มีรักยิ่งใหญ่
โอบกอดเธอคนนี้ตลอดไป
ตรอบนานเท่านาน
White & Captain: ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไร
หัวใจ...มีเพียงเธอ
00:00
04:02