Butterfly

ผีเสื้อตัวหนึ่งไม่สวยงามเท่าไหร่
บางส่วนของปีกก็ขาดหายไป
และแรงโน้มถ่วงไม่เคยช่วยอะไร
แต่ผีเสื้อยังบินไปตามหัวใจ
และฉันเฝ้ามองมันอยู่อย่างนั้น
สะท้อนตัวฉันที่เป็นอย่างนี้
ชีวิตที่ฉันเผชิญและมีอยู่
วงล้อมมืดหม่นที่หมุนฉันอยู่
กรงล้อมกว้างใหญ่ที่ฉันไม่รู้
ความสมบูรณ์แบบอาจเป็นคำตอบ
คือแผลในใจที่ช่างลวงหลอก
ผีเสื้อเฝ้ามองฉันอยู่อย่างนั้น กับคำถามมากมายในตาของมัน
สุดท้ายมันมองที่ปีกแล้วบอกกับฉันว่า
เราต่างมีพรุ่งนี้ที่รอเราอยู่เหมือนกัน
และวันนี้ที่รั้งเราไว้เช่นกัน
ด้วยอดีตปัจจุบันที่แตกต่างกัน
บาดแผลมากมายที่เรานั้นมี
สุขทุกข์มากคราวเป็นเพียงสายลม
ที่จะผ่านเข้ามาและจากเธอไปไม่นาน
ผีเสื้อเฝ้ามองฉันอยู่อย่างนั้น กับคำถามมากมายในตาของมัน
สุดท้ายมันมองที่ปีกแล้วบอกกับฉันว่า
เราต่างมีพรุ่งนี้ที่รอเราอยู่เหมือนกัน
และวันนี้ที่รั้งเราไว้เช่นกัน
ด้วยอดีตปัจจุบันที่แตกต่างกัน
บาดแผลมากมายที่เรานั้นมี
สุขทุกข์มากคราวเป็นเพียงสายลม
ที่จะผ่านเข้ามาและจากเธอไปไม่นาน
00:00
05:34