ไม่มีคำจำกัดความ

มันก็คงเป็นเหมือน
อารมณ์ที่มองทะเล
และเห็นดวงดาวอยู่เต็มท้องฟ้า
มันก็คงเป็นเหมือน
เวลาที่เราพอใจ
เมื่อได้ยินเพลงถูกใจซ้ำซ้ำ
บางอย่างมันไม่ต้องใช้สัมผัส
รับและรู้ด้วยหัวใจ
ความรักถึงมันจะมองไม่เห็น
ก็เป็นอะไรที่ใจรู้สึก
ความรักสวยงามได้ตามที่นึก
ลึกซึ้งได้เกินกว่าคำใดใด
ไม่มีคำจำกัดความ
มันก็คงจะคล้าย
เวลาที่เราระบาย
เติมสีผ้าใบให้ต่างสีสัน
มันก็คงจะคล้าย
เวลาหมื่นพันละอองไอฝน
รวมกันหล่นจากท้องฟ้า
บางอย่างมันไม่ต้องใช้สัมผัส
รับและรู้ด้วยหัวใจ
ความรักถึงมันจะมองไม่เห็น
ก็เป็นอะไรที่ใจรู้สึก
ความรักสวยงามได้ตามที่นึก
ลึกซึ้งได้เกินกว่าคำใดใด
ไม่มีคำจำกัดความ
ความรักถึงมันจะมองไม่เห็น
ก็เป็นอะไรที่ใจรู้สึก
ความรักสวยงามได้ตามที่นึก
ลึกซึ้งได้เกินกว่าคำใดใด
ความรักถึงมันจะมองไม่เห็น
ก็เป็นอะไรที่ใจรู้สึก
ความรักสวยงามได้ตามที่นึก
ลึกซึ้งได้เกินกว่าคำใดใด
ไม่มีคำจำกัดความ
00:00
03:41