ไม่มีใครโชคร้ายตลอด

พยายามจะอยู่คนเดียว
พยายามไม่สนใจ
พยายามไม่เป็นอะไร
ทำตัวเองให้แข็งแรง
แต่ความรู้สึก
ก็ยัง ยังเหมือนเดิม
ต่อให้ทุกอย่าง
ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป
ทำไมต้องเสียน้ำตา
อย่างง่ายดาย
ให้กับเรื่องเดิมเดิม
รู้สึก
ไม่เข้าใจตัวเองซักที
บางทีไม่รู้ทำไม
ต้องเป็นคนที่อ่อนไหวทุกที
ร้องไห้
กับเรื่องเดิมเดิมอย่างนี้
พยายามดูแลตัวเอง
พยายามหลุดพ้นไป
พยายามจะทำยังไง
ใจมันยังไม่แข็งพอ
กับความรู้สึก
ที่ยัง ยังเหมือนเดิม
ต่อให้ทุกอย่าง
ทุกอย่าง จะเปลี่ยนไป
ทำไมต้องเสียน้ำตา
อย่างง่ายดาย
ให้กับเรื่องเดิมเดิม
รู้สึก
ไม่เข้าใจตัวเองซักที
บางทีไม่รู้ทำไม
ต้องเป็นคนที่อ่อนไหวทุกที
ร้องไห้
กับเรื่องเดิมเดิมอย่างนี้
00:00
03:18