ขอไปคนเดียว

ขอโทษทีวันนี้ไม่ได้เจอหน้ากัน
โทษที โทษที พอดีว่าวันนี้ไม่อยู่บ้าน
ขออภัย ก็รู้ว่าเธอมาตั้งไกล
เข้าใจ แต่ขออภัย ที่วันนี้ฉันไม่ว่าง
อย่าเพิ่งน้อยใจ
ไม่ใช่ฉันไม่อยากเจอ
อย่าเพิ่งคิดไกล
ยังไงก็มีแค่เธอ
แต่ต้องขอสักที
แต่ต้องขอสักวันไม่ต้องพบเธอ
อยากจะออกไปดูผู้คน
เห็นโลกกลมๆที่กว้างใหญ่
ออกไปดูอะไรมากมาย
ขอไปคนเดียวไม่มีเธอ
โลกใบนี้ มันไม่ได้มีเพียงแค่เราโทษที
วันนี้ ต้องปล่อยให้เธอเหงา
ช่วยไม่ได้
ลองสักที ที่เราไม่ต้องเจอหน้ากัน
โทษที ที่ทำให้เธอคิดถึงฉัน
ฉันขอโทษ
อย่าเพิ่งน้อยใจ
ไม่ใช่ฉันไม่อยากเจอ
อย่าเพิ่งคิดไกล
ยังไงก็มีแค่เธอ
แต่ต้องขอสักที
แต่ต้องขอสักวันไม่ต้องพบเธอ
อยากจะออกไปดูผู้คน
เห็นโลกกลมๆที่กว้างใหญ่
ออกไปดูอะไรมากมาย
ขอไปคนเดียวไม่มีเธอ
อย่าเพิ่งน้อยใจ
ไม่ใช่ฉันไม่อยากเจ
อย่าเพิ่งคิดไกล
ยังไงก็มีแค่เธอ
แต่ต้องขอสักที
แต่ต้องขอสักวันไม่ต้องพบเธอ
อยากจะออกไปดูผู้คน
เห็นโลกกลมๆที่กว้างใหญ่
ออกไปดูอะไรมากมาย
ขอไปคนเดียวไม่มีเธอ
อยากจะออกไปดูผู้คน
เห็นโลกกลมๆที่กว้างใหญ่
ออกไปดูอะไรมากมาย
ขอไปคนเดียวไม่มีเธอ
00:00
04:14