หิมาลัย

หิมาลัยยา หิมาลัยยา หิมาลัยยา
หิมาลัยยา หิมาลัยยา หิมาลัยยา
เดินด้วยสองขา ตาก็มองฟ้า
เห็นดวงดาวมากมาย ส่งแสงประกายไกลลิบตา
เดินด้วยสองขา ตาก็มองฟ้า
ไม่มีทางที่ดวงดาวจะลดตัวลงมาหาฉัน
ไม่มีวัน ก็รู้ดี
แต่ฉันไม่ยอมแค่มองอยู่ตรงนี้
จะลองดูสักที แค่ขอมองใกล้กว่านี้
มันก็คงจะดีเหมือนกัน
ก็เพราะว่าดาวอยู่บนฟ้า ฉันคงปีนไปไม่ไหว
ไปถึงแค่เขาหิมาลัย ก็มันไปไกลได้เท่านั้น
ก็ฉันมันมีแค่ขา ไม่ได้มีปีกเหมือนใคร
แต่ก็ไม่เคยจะเสียใจ เพราะรู้ดีว่าเต็มที่ที่สุดแล้ว
หิมาลัยยา หิมาลัยยา หิมาลัยยา
เดินด้วยสองขา ตาก็มองฟ้า
แม้ดวงดาวจะงดงาม ส่องแสงประกายอยู่เช่นไร
แต่ยามอยู่คู่จันทร์ แสงดาวดวงน้อยนั้น
ย่อมจะจืดจางหายไป ไม่ไหวจะสู้จันทร์
ฉันรู้ ไม่มีวัน ก็รู้ดี
แต่ฉันไม่ยอมแค่มองอยู่ตรงนี้
จะลองดูสักที แค่ขอมองใกล้กว่านี้
มันก็คงจะดีเหมือนกัน
ก็เพราะว่าดาวอยู่บนฟ้า ฉันคงปีนไปไม่ไหว
ไปถึงแค่เขาหิมาลัย ก็มันไปไกลได้เท่านั้น
ก็ฉันมันมีแค่ขา ไม่ได้มีปีกเหมือนใคร
แต่ก็ไม่เคยจะเสียใจ เพราะรู้ดีว่าเต็มที่ที่สุดแล้ว
ขอบฟ้าจะไกลแสนไกลเท่าไหร่
ฉันใช้หัวใจนำทางเรื่อยไป
หยุดพักบางที ที่แรงไม่มี
แปปเดียวก็คง มีแรงเดินไหว
ก็เพราะว่าดาวอยู่บนฟ้า ฉันคงปีนไปไม่ไหว
ไปถึงแค่เขาหิมาลัย ก็มันไปไกลได้เท่านั้น
ก็ฉันมันมีแค่ขา ไม่ได้มีปีกเหมือนใคร
แต่ก็ไม่เคยจะเสียใจ เพราะรู้ดีว่าเต็มที่ที่สุดแล้ว
หิมาลัยยา หิมาลัยยา
หิมาลัยยา หิมาลัยยา หิมาลัยยา
00:00
03:50