รักฉัน...ไม่มีวันเปลี่ยน

บางครั้ง หนทางของคนมันช่างยากเย็น
ฉันไม่อาจเห็น ว่าวันข้างหน้า เป็นอย่างไร
อาจหมดเรี่ยวแรง ที่จะสู้เดินไป ข้างหน้า
บางครั้ง มีทาง หลายทางให้ฉันเลือกเดิน
ฉันไม่รู้เลย วันข้างหน้าจะสดใส มันอาจจะมืดมน
ที่สุด ฉันควรเลือกเดิน ทางใด
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ จะเปลี่ยนไป
โลกจะเปลี่ยนแปลง ฟ้าจะเปลี่ยนสี
แต่ความรักฉันที่มีมันจะไม่มีเปลี่ยนไป
ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ตามวันเวลา
ต่อให้ทางให้หน้า เป็นเช่นไร ฉันจะเลือกเดิน
ทางซ้ายหรือทางขวา แต่อยากให้รู้ไว้
ฉันเองจะจับมือเธอ ตลอดเวลา
อยากขอให้เธอมั่นใจและรู้ไว้ว่า รักฉันที่มีจะไม่เปลี่ยนแปลง
สุดท้ายหนทาง ที่ตัวฉันได้เลือกไป
เธออาจเสียใจ กับทางที่ฉันนั้นเลือกเดิน
อยากให้เชื่อใจ อยากให้เธอรู้ไว้ คนดี
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ จะเปลี่ยนไป
โลกจะเปลี่ยนแปลง ฟ้าจะเปลี่ยนสี
แต่ความรักฉันที่มีมันจะไม่มีเปลี่ยนไป
ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ตามวันเวลา
ต่อให้ทางให้หน้า เป็นเช่นไร ฉันจะเลือกเดิน
ทางซ้ายหรือทางขวา แต่อยากให้รู้ไว้
ฉันเองจะจับมือเธอ ตลอดเวลา
อยากขอให้เธอมั่นใจและรู้ไว้ว่า รักฉันที่มีจะไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้
บางครั้ง หนทางของคนมันช่างยากเย็น
ฉันไม่อาจเห็น ว่าวันข้างหน้า เป็นอย่างไร
อาจหมดเรี่ยวแรง (ไม่มีเปลี่ยนแปลง) ตามวันเวลา
ต่อให้ทางให้หน้า เป็นเช่นไร(บางครั้ง หนทางของคนมันช่างยากเย็น)
ฉันไม่อาจเห็น ว่าวันข้างหน้า(แต่อยากให้รู้ไว้)เป็นอย่างไร
ฉันเองจะจับมือเธอ ตลอดเวลา
อยากขอให้เธอมั่นใจและรู้ไว้ว่า รักฉันที่มีจะไม่เปลี่ยนแปลง
00:00
04:56