Goldberg Variations, BWV 988: Aria

No Lyric
00:00
03:20