ถ้าเธอจะไป

ต่อให้เราเคยรักกันอย่างไร
ต่อให้เราเคยรักกันแค่ไหน
จนเมื่อเขาเข้ามา
เธอก็คงเพิ่งรู้สึกตัว
และฉันก็มองเห็นอย่างช้าๆ
รู้ว่าเธอรักเขา
ไม่เป็นไร
อย่ากลายเป็นคนคิดมาก
ถ้าเธออยากจากฉันไป
ถ้าเธอจะไปมีใจรักใครอีกคน
ไม่จำเป็นต้องหาเหตุผล
ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดอย่างนั้น
เมื่อความเป็นจริง
คือเธอรักใครอีกคนมากกว่าฉัน
เราอาจเคยรักกัน
แต่เธอคงไม่ได้รักกันมากพอ
....
ถ้าตัวเธอเองรักฉันหมดใจ
ในใจเธอคงไม่เหลือที่ไว้
พอให้เขาเข้ามา
ผ่านมาเราคงรักกันไม่พอ
จะทำให้ใจของเธอแน่นหนา
พอจะไม่รักเขา
ไม่เป็นไร
อย่ากลายเป็นคนคิดมาก
ถ้าเธออยากจากฉันไป
ถ้าเธอจะไปมีใจรักใครอีกคน
ไม่จำเป็นต้องหาเหตุผล
ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดอย่างนั้น
เมื่อความเป็นจริง
คือเธอรักใครอีกคนมากกว่าฉัน
เราอาจเคยรักกัน
แต่เธอคงไม่ได้รักกันมากพอ
....
ถ้าเธอจะไปมีใจรักใครอีกคน
ไม่จำเป็นต้องหาเหตุผล
ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดอย่างนั้น
เมื่อความเป็นจริง
คือเธอรักใครอีกคนมากกว่าฉัน
เราอาจเคยรักกัน
แต่เธอคงไม่ได้รักกันมากพอ
....
เมื่อความเป็นจริง
คือเธอรักใครอีกคนมากกว่าฉัน
เราอาจเคยรักกัน
แต่เธอคงไม่ได้รักกันมากพอ
00:00
04:34