十一面观音根本咒

nān-mō dā-nā tā yā-yā
nán-mó ā-lī-yā jià-nā
sǎ gà lā beī-ruō-jià-nā
rù hā lā jiā yá dā-tā dā-tā yā
ā lā hà beī sāng-yā-sanā bù-tā-yā
nán-mó sā-lī-wā dā-tā-gā-deī beǐ àn-lā-hā-nā-beī
sǎng-yà-sǎng bū deī beī
nán-mó ā-lī-yā ā-wā bū deī beī
shù-wā-lā yá pū-tī sà-lā-wà-yā
mā-hā sā lē wā yā mā-hā gā lū nī dā yā
dà-gē-yā tā ōng tā-lā tā-lā tī-lī tī-lī tū-lū tū-lū
yī-dī-weī yǐ dī jiá-leì jià-leī bū-lā-jià-leī bū-lā-jià-leī
gū-sū-meī gū-sū-wā wā leí yī-lī mī-lī jì-tī zuò-hā-lā lā-bā mā-yā xīu-hā
nān-mō dā-nā tā yā-yā
nán-mó ā-lī-yā jià-nā
sǎ gà lā beī-ruō-jià-nā
rù hā lā jiā yá dā-tā dā-tā yā
ā lā hà beī sāng-yā-sanā bù-tā-yā
nán-mó sā-lī-wā dā-tā-gā-deī beǐ àn-lā-hā-nā-beī
sǎng-yà-sǎng bū deī beī
nán-mó ā-lī-yā ā-wā bū deī beī
shù-wā-lā yá pū-tī sà-lā-wà-yā
mā-hā sā lē wā yā mā-hā gā lū nī dā yā
dà-gē-yā tā ōng tā-lā tā-lā tī-lī tī-lī tū-lū tū-lū
yī-dī-weī yǐ dī jiá-leì jià-leī bū-lā-jià-leī bū-lā-jià-leī
gū-sū-meī gū-sū-wā wā leí yī-lī mī-lī jì-tī zuò-hā-lā lā-bā mā-yā xīu-hā
nān-mō dā-nā tā yā-yā
nán-mó ā-lī-yā jià-nā
sǎ gà lā beī-ruō-jià-nā
rù hā lā jiā yá dā-tā dā-tā yā
ā lā hà beī sāng-yā-sanā bù-tā-yā
nán-mó sā-lī-wā dā-tā-gā-deī beǐ àn-lā-hā-nā-beī
sǎng-yà-sǎng bū deī beī
nán-mó ā-lī-yā ā-wā bū deī beī
shù-wā-lā yá pū-tī sà-lā-wà-yā
mā-hā sā lē wā yā mā-hā gā lū nī dā yā
dà-gē-yā tā ōng tā-lā tā-lā tī-lī tī-lī tū-lū tū-lū
yī-dī-weī yǐ dī jiá-leì jià-leī bū-lā-jià-leī bū-lā-jià-leī
gū-sū-meī gū-sū-wā wā leí yī-lī mī-lī jì-tī zuò-hā-lā lā-bā mā-yā xīu-hā
nān-mō dā-nā tā yā-yā
nán-mó ā-lī-yā jià-nā
sǎ gà lā beī-ruō-jià-nā
rù hā lā jiā yá dā-tā dā-tā yā
ā lā hà beī sāng-yā-sanā bù-tā-yā
nán-mó sā-lī-wā dā-tā-gā-deī beǐ àn-lā-hā-nā-beī
sǎng-yà-sǎng bū deī beī
nán-mó ā-lī-yā ā-wā bū deī beī
shù-wā-lā yá pū-tī sà-lā-wà-yā
mā-hā sā lē wā yā mā-hā gā lū nī dā yā
dà-gē-yā tā ōng tā-lā tā-lā tī-lī tī-lī tū-lū tū-lū
yī-dī-weī yǐ dī jiá-leì jià-leī bū-lā-jià-leī bū-lā-jià-leī
gū-sū-meī gū-sū-wā wā leí yī-lī mī-lī jì-tī zuò-hā-lā lā-bā mā-yā xīu-hā
00:00
09:32