See Scape

ฉันคนหนึ่งที่เคยมีความฝัน
และฉันวันหนึ่งก็ที่มันไว้เช่นกัน
วันหนึ่งเหตุการณ์เลยผ่านมาลองเอยผ่านไป
วันหนึ่งอะไรที่เก็บไว้ก็คงอยู่นานๆ
และเธอคนหนึ่ง ก็คงมีความฝัน
และฉันไม่อยากให้เธอปล่อยไว้เช่นกัน
วันเปลี่ยน เหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่คืนกลับมา
แต่ครั้งหนึ่ง หากเจอเธอจับมือออกไปกับฉัน
No~
ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดไกลตา
โลกมันกว้างใหญ่ เรามันเเค่ใคร
ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดปลายฟ้า
โลกมันกว้างใหญ่ เลือกทางที่ไป ของเธอ
ฉันจะไปกับเธอ
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาลองเลยผ่านไป
วันหนึ่ง เหตุการณ์ที่ผ่านไปอาจลอยกลับมา
ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดไกลตา
โลกมันกว้างใหญ่ เรามันเเค่ใคร
ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดปลายฟ้า
โลกมันกว้างใหญ่ เลือกทางที่เดิน
ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดไกลตา
โลกมันกว้างใหญ่ เรามันเเค่ใคร
แค่ออกไปมองฟ้า ออกไปมองน้ำ
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา
ออกไปมองน้ำ ออกไปมองให้ไกลตา
ไกลกว่านี้ ให้ไกลกว่าที่เคย
ที่เคยเป็นมา ที่เคยจำมา
กล้าจะไปอย่องนั้น
เลือกทางที่เธอฝัน
00:00
04:22