ไม่ใช่เพราะใคร

ก็รู้ ว่ารู้กของเธอที่มี
ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ฉัน
และไม่มีวัน เหมือนเดิม
และฉัน ที่แกลังทำเป็นสบาย
ที่จริงไม่ไหว เหมือนคนป่วย และใกลัตาย
และไม่มีอะไร จะรักษาได้เลย
ไม่ต้องกลัว จะไม่ทำให้เธอต้องลำบาก
ไม่ถามอะไรเลยเพราะฉันรู้ และฉันก็ เข้าใจ
ไม่ใช่เพราะเธอ ไม่ใช่เพราะฉัน
ไม่ได้ใช่ใครอะ ไรทั้งนั้น
ไม่ต้องหาเหตุผล แค่มองตากันก็รู้แก่ใจ
ไม่ต้องยื้อไว้ ไม่ต้องทนฝน
บอกลาแล้วจบกันไป
อะไรที่ดีก็เก็บ
อะไรไม่ดีก็โยนทิ้งไป
จากนี้ ก็ขอให้เธอ โชคดี
อะไรที่ฉันทำไถูกใจ
ก็ขอให้คนใหม เป็นอย่างที่เธอต้องการ
ไม่ต้องกลัว จะไม่ทำให้เธอต้องลำบาก
ไม่ถามอะไรเลยเพราะฉันรู้และฉันก็ เข้าใจ
ไม่ใช่เพราะเธอ ไม่ใช่เพราะฉัน
ไม่ได้ใช่ใครอะ ไรทั้งนั้น
ไม่ต้องหาเหตุผล แค่มองตากันก็รู้แก่ใจ
ไม่ต้องยื้อไว้ ไม่ต้องทนฝน
บอกลาแล้วจบกันไป
อะไรที่ดีก็เก็บ อะไรไม่ดีก็โยน ทิ้งไป
อย่าได้สนกับความสูสึกของฉัน
อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไป
อย่าทน อย่าฝนใจ
ไม่ใช่เพราะเธอ ไม่ใช่เพราะฉัน
ไม่ได้ใช่ใครอะ ไรทั้งนั้น
ไม่ต้องหาเหตุผล แค่มองตากันก็รู้แก่ใจ
ไม่ต้องยื้อไว้ ไม่ต้องทนฝน
บอกลาแล้วจบกันไป
จากนี้ ถ้าเธอมีคนใหม่
บอกฉันเพียงคำเดียวได้ไหม
แค่บอกให้ชัดเจน
00:00
03:58