ผิดที่ฉันเอง

ผิดตรงทีฉันเอง ไม่ได้พูดคำว่ารักไป
ผิดเองทิเข้าไจ ว่าจะเธอรับรู้เอง
ก็มันคิดว่าก็ช่วงชัดเจนอยู่แล้ว
ที่ฉันทำไป เลยไม่บอก
จนวันนี้เพิ่งเข้าใจ ว่าตัวฉันได้พลาดไป
เพียงเพราะรัก แค่คำเดียว
สุดทัายต้องเสียเธอ ให้กับเขา
เรื่องราวของเรา เป็นอดีตไป
ต้องโทษตัวฉันเอง ที่งันนั้นมันย่ามใจ
คิดว่าเธอ จะเข้าใจ
ไม่เหลือความหมายเลย คำว่ารัก
เพียงเพราะรัก แค่คำเดียว
จะให้มีคา เป็นไปได้ไงถ้าไม่ใช้มน
ผิดตรงทีฉันเอง ที่ไม่พูดจนมันสาาไป
ผิดเองที่ละเลย จนเธานั้นไม่รักกัน
ก็มันคิดว่าก็ช่วงชัดเจนอยู่แล้ว
ที่ฉันทำไป เลยไม่บอก
จนวันนี้เพิ่งเข้าใจ ว่าตัวฉันได้พลาดไป
เพียงเพราะรัก แค่คำเดียว
สุดทัายต้องเสียเธอ ให้กับเขา
เรื่องราวของเรา เป็นอดีตไป
ต้องโทษตัวฉันเอง ที่งันนั้นมันย่ามใจ
คิดว่าเธอ จะเข้าใจ
ไม่เหลือความหมายเลย คำว่ารัก
เพียงเพราะรัก แค่คำเดียว
จะให้มีคา เป็นไปได้ไงถ้าไม่ใช้มน
สุดทัายต้องเสียเธอ ให้กับเขา
เรื่องราวของเรา เป็นอดีตไป
ต้องโทษตัวฉันเอง ที่งันนั้นมันย่ามใจ
คิดว่าเธอ จะเข้าใจ
ไม่เหลือความหมายเลย คำว่ารัก
เพียงเพราะรัก แค่คำเดียว
จะให้มีคา เป็นไปได้ไงถ้าไม่ใช้มน
00:00
04:34