พลัดพราก

วันเวลาที่หมุนเวียนเดินผ่านมาแล้วเดินผ่านไป
ทุกชีวิตต้องลิ้มรสชาติแห่งความสูญเสียและจากไป
สายลมที่มันพัดพลิ้วหอบเอาความช้ำเอาไว้
สิ่งที่พลัดพรากจากหัวใจ
สูญเสียชีวิตแค่ไหนทดแทนไม่ได้หรอกเธอ
เหมือนมีดแทงลงในใจยอมเจ็บปวดทุกๆสิ่ง
น้ำตาแห่งการจากลาคงฝืนไม่ไหวใช่ไหมเธอ
จากกันคราวนี้ความรักที่มีคงไม่เหมือนเดิม
คนบางคนมองรักไร้ค่าผลลัพธ์ก็เป็นอย่างนี้
คนที่ช้ำก็ช้ำปางตายมีใครจะรู้และเข้าใจ
สายลมที่มันพัดพลิ้วหอบเอาความช้ำเอาไว้
สิ่งที่พลัดพรากจากหัวใจ
สูญเสียชีวิตแค่ไหนทดแทนไม่ได้หรอกเธอ
เหมือนมีดแทงลงในใจยอมเจ็บปวดทุกๆสิ่ง
น้ำตาแห่งการจากลาคงฝืนไม่ไหวใช่ไหมเธอ
จากกันคราวนี้ความรักที่มีคงไม่เหมือนเดิม
สูญเสียชีวิตแค่ไหนทดแทนไม่ได้หรอกเธอ
เหมือนมีดแทงลงในใจยอมเจ็บปวดทุกๆสิ่ง
น้ำตาแห่งการจากลาคงฝืนไม่ไหวใช่ไหมเธอ
จากกันคราวนี้ความรักที่มีคงไม่เหมือนเดิม
จากกันคราวนี้ความรักที่มีคงไม่เหมือนเดิม
พลัดพรากครั้งนี้ชีวิตที่เหลือคงไม่เหมือนเดิม
00:00
03:38