รออยู่ตรงนี้ : Hum

พยายามรู้จัก
พยายามทักทายกับเธอ
หวังให้เธอได้มองฉันหน่อย
พยายามพิสูจน์
พยายามพูดคุย
ไม่เห็นว่าเธอ
จะมองบ้างเลย
แต่ไม่เคย ท้อใจ
รู้ตัวเองว่าเห่ย
ฉันก็เลยไม่เคยมั่นใจ
แล้วเมื่อไรจะได้รู้จัก
คิดทบทวนทุกอย่าง
จะมีทางไหม
ให้เธอมาสนใจ
หากเพียงแค่ลอง
หันมองหน่อยฉันยังคอย
แอบรอคอยเธออยู่ตรงนี้
และมีรักเต็มปรี่
พร้อมยอมพลี
แค่อยากมีรักสักที
รออยู่ตรงนี้นะคนดี ฉันเอง
รู้ตัวเองว่าเห่ย
ฉันก็เลยไม่เคยมั่นใจ
แล้วเมื่อไรจะได้รู้จัก
คิดทบทวนทุกอย่าง
จะมีทางไหม
ให้เธอมาสนใจ
หากเพียงแค่ลอง
หันมองหน่อยฉันยังคอย
แอบรอคอยเธออยู่ตรงนี้
และมีรักเต็มปรี่
พร้อมยอมพลี
แหละฉันเอง
แหละฉันเองแหละ
ช่วยลองหันมองหน่อย
ฉันยังคอย
แอบรอคอยเธออยู่ตรงนี้
และมีรักเต็มปรี่
พร้อมยอมพลี
แค่อยากมีรักสักที
คอยอยู่ตรงนี้นะคนดี
ฉันเอง
00:00
04:02