3 มิติ

3มิติ-Paradox
แด่เธอผู้เป็นทุกอย่าง
จะมีฉันรอคอยเดินร่วมทาง
ฝันคงไม่ไกล
แต่เธอ
จืดจางหายเลือนลางเปลี่ยนไป
เส้นทางฝันของฉันจบลง
นานแม้จะนาน
เฝ้ารอคอยอยู่
อาจจะเป็นแค่ฝัน
วันที่ดีกว่า
เมื่อเธอกลับมาที่เดิม
จะมีความรักทุกๆอย่าง
จะมีความฝันที่ปลายทาง
จะมีเราสองเดินร่วมทาง
แด่เธอผู้ทำให้รักมีมิติ
จะทำให้ฉันมีปลายทาง
จะมีความรักทุกๆอย่าง
แต่เธอขาดสิ่งเดียว
ฉันรออยู่ฝันยังห่าง
นานแม้จะนาน
เฝ้ารอคอยอยู่
อาจจะเป็นแค่ฝัน
วันที่ดีกว่า
เมื่อเธอกลับมาที่เดิม
จะมีความรักทุกๆอย่าง
จะมีความฝันที่ปลายทาง
จะมีเราสองเดินร่วมทาง
แด่เธอผู้ทำให้รักมีมิติ
จะทำให้ฉันมีปลายทาง
จะทำให้รักทุกๆอย่าง
แต่เธอจะมีความรักทุกๆอย่าง
จะมีความฝันที่ปลายทาง
จะมีเราสองเดินร่วมทาง
แด่เธอผู้ทำให้รักมีมิติ
จะทำให้ฉันมีปลายทาง
ผู้ทำให้รักฉันมีจริง
00:00
03:29