ความรักทั้งเจ็ด (เพลงประกอบซีรีส์ Make It Right The Series รักออกเดิน)

ฉันชอบเวลาที่ฟ้ามีดาวประดับเป็นร้อยเป็นพัน
แต่ฉันน่ะชอบแค่เงาพระจันทร์นุ่มนวลอิ่มเอมอยู่ในหัวใจ
ฉันชอบทุกครั้งเวลาไปเดินไปดูทะเลดูน้ำดูทราย
แต่ฉันน่ะขอแค่มีดูเย็นใส่ผลไม้ก็ดีใจ
ถ้าหากเป็นฉันฉันว่าต้องดูที่ตรงนิสัย
ฉันชอบให้คนพูดคุยกับ ฉันขอแค่ทุกวันไม่หลีกหมีกันไป
แต่ฉันน่ะมีเหตุผลไม่ชอบให้ใครต้องมาบังคับ
ฉันนันต้องการแค่เพียงคนที่จะพอเข้าใจ ว่าตัวฉันต้องการอะไร
อยากมีรักๆมันก็ไม่มาหา
ให้เราต้องตังตารอคอยจะมาจะวันไหนยังไง
อยากลืมรักๆมันก็กลับมาหา
ให้มาก็ไม่มาเวลาจะมาก็รีบร้อนจะเป็นจะตาย
อยากจะลืมก็ยังจะมา อยากจะลืมก็ยังจะมา
อยากจะรักทำไมไม่มีมา อยากจะรักทำไมไม่มีมา ไม่เข้าใจ
ฉันชอบเวลามีคนมาคอยเอาใจใกล้ชิดดูแล
แต่ฉันน่ะชอบแค่เพียงให้มีสายตาสงใจให้กันเรื่อยไป
ฉันชอบทุกครั้งเวลามีคนโทรมาบ่อยบ่อยไม่รู้ทำไม
แต่ฉันน่ะขอแค่ใครสักคนให้คอยนึกถึงก็พอใจ
ถ้าหากเป็นฉันฉันว่าต้องดูที่ตรงนิสัย
ฉันชอบให้คนพูดคุยกับ ฉันขอแค่ทุกวันไม่หลีกหมีกันไป
แต่ฉันน่ะมีเหตุผลไม่ชอบให้ใครต้องมาบังคับ
ฉันนันต้องการแค่เพียงคนที่จะพอเข้าใจ ว่าตัวฉันต้องการอะไร
อยากมีรักๆมันก็ไม่มาหา
ให้เราต้องตังตารอคอยจะมาจะวันไหนยังไง
อยากลืมรักๆมันก็กลับมาหา
ให้มาก็ไม่มาเวลาจะมาก็รีบร้อนจะเป็นจะตาย
อยากจะลืมก็ยังจะมา อยากจะลืมก็ยังจะมา
อยากจะรักทำไมไม่มีมา อยากจะรักทำไมไม่มีมา ไม่เข้าใจ
อยากมีรักๆมันก็ไม่มาหา
ให้เราต้องตังตารอคอยจะมาจะวันไหนยังไง
อยากลืมรักๆมันก็กลับมาหา
ให้มาก็ไม่มาเวลาจะมาก็รีบร้อนจะเป็นจะตาย
อยากจะลืมก็ยังจะมา อยากจะลืมก็ยังจะมา
อยากจะรักทำไมไม่มีมา อยากจะรักทำไมไม่มีมา
อยากมีรักๆมันก็ไม่มาหา
ให้เราต้องตังตารอคอยจะมาจะวันไหนยังไง
อยากลืมรักๆมันก็กลับมาหา
ให้มาก็ไม่มาเวลาจะมาก็รีบร้อนจะเป็นจะตาย
อยากจะลืมก็ยังจะมา อยากจะลืมก็ยังจะมา
อยากจะรักทำไมไม่มีมา อยากจะรักทำไมไม่มีมา ไม่เข้าใจ
00:00
03:03