สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้ง

คือความจริงที่ไม่ได้คิดไปเอง
มันรับรู้ง่ายจะตาย ทุกอย่างเธอ ไม่เหมือนเดิม
สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้ง
สิ่งที่เหสือ ไว้วันนี้คือหมางเมิอ
เวลาที่ใกลัหมด ก็ทำได้เพียงเเค่รอ
เธอจะพูดความจริง
จําตัวเองได้ไหมว่าเศยเเสนดี
จากเป็นคนที่คอยห่างใย ใส่ใจทุกอย่าง
เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นอีกทาง พูดจากับฉันเเปลกเเปลก
หงุดหงิดง่ายจะทำอะไรอะไรก็น่ารําคาญ
พยายามทำความเข้าใจ และมองเธอในแง่ดี
แต่เธอเหมือนตั้งใจให้รุ้ว่าเธอหมดรัก
สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้ง
คือความจริงที่ไม่ได้คิดไปเอง
มันรับรู้ง่ายจะตาย ทุกอย่างเธอ ไม่เหมือนเดิม
สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้ง
สิ่งที่เหสือ ไว้วันนี้คือหมางเมิอ
เวลาที่ใกลัหมด ก็ทำได้เพียงเเค่รอ
เธอจะพูดความจริง
เธอเคยพูดว่ารักกับฉันทุกวัน
แต่วันนี้คงยากที่เธอจะพูดเหมือนเก่า
ไม่ต้องการทำตัวเป็นคนที่ดังี่เง่าเลยเธอ
แต่ที่เธอจงใจแสดงปวดใจฉันทุกที่
พยายามทำความเข้าใจ และมองเธอในแง่ดี
แต่เธอเหมือนตั้งใจให้รุ้ว่าเธอหมดรัก
สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้ง
คือความจริงที่ไม่ได้คิดไปเอง
มันรับรู้ง่ายจะตาย ทุกอย่างเธอ ไม่เหมือนเดิม
สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้ง
สิ่งที่เหสือ ไว้วันนี้คือหมางเมิอ
เวลาที่ใกลัหมด ก็ทำได้เพียงเเค่รอ
เธอจะพูดความจริง
สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้ง
คือความจริงที่ไม่ได้คิดไปเอง
มันรับรู้ง่ายจะตาย ทุกอย่างเธอ ไม่เหมือนเดิม
สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้ง
สิ่งที่เหสือ ไว้วันนี้คือหมางเมิอ
เวลาที่ใกลัหมด ก็ทำได้เพียงเเค่รอ
เธอจะพูดความจริง
00:00
04:20