ให้เธออภัย

作曲 : The Toys
อยากตื่นตอนเช้า
แล้วเห็นหน้าเธออยู่ตรงข้างๆ
อยากได้ยินเสียงของเธอ
พร่ำบอกอย่างเดิมทุกวัน
ได้รักเธอก็ดีแค่ไหนแล้ว
ติดแค่ฉันคงดีไม่พอ
อยากขอเธอฟังอีกที
คนๆนี้ที่อาจพลาดไป
อยากขอโทษให้เธออภัยฉัน
หากต้องมีสักวัน
ที่ฉันได้พบเธอ
ยังรออยู่เสมอ
ไม่ว่าเมื่อไร
ไม่ว่ายังไงฉันขอโทษ
อาจยังไม่พร้อม
ต้องเริ่มต้นใหม่กับใครสักคน
อาจยังไม่มีอารมณ์
จะมองตาใครแล้วรู้สึกดี
ได้รักเธอก็ดีแค่ไหนแล้ว
ติดแค่ฉันคงดีไม่พอ
อยากขอเธอฟังอีกที
คนๆนี้ที่อาจพลาดไป
อยากขอโทษให้เธออภัยฉัน
หากต้องมีสักวัน
ที่ฉันได้พบเธอ
ยังรออยู่เสมอ
ไม่ว่าเมื่อไร
ไม่ว่ายังไงฉันขอโทษ
ได้รักเธอก็ดีแค่ไหนแล้ว
ติดแค่ฉันคงดีไม่พอ
อยากขอเธอฟังอีกที
คนๆนี้ที่อาจพลาดไป
อยากขอโทษให้เธออภัยฉัน
หากต้องมีสักวัน
ที่ฉันได้พบเธอ
ยังรออยู่เสมอ
ไม่ว่าเมื่อไร
ไม่ว่ายังไงฉันขอโทษ
00:00
03:39