ขอโทษที่เป็นแบบนี้

作曲 : The Toys
เป็นแค่คนคนหนึ่ง
ที่แสนธรรมดา
ไม่เห็นเป็นอย่างใครเขาที่มีทุกอย่างพร้อม
มีไหมดาวสักดวง
หากฉันอยากขอพร
ช่วยฉันทีเถอะทำให้ฉันได้แสนวิเศษกับเขา
(ขอโทษ)ที่ไม่เคยดี
(ขอโทษ)ที่ไม่เคยจะทำให้เธอสบาย
อย่างใครๆที่เขาทำได้
(ขอโทษ)ที่ไม่พิเศษ
(ขอโทษ)เป็นแค่คนๆเดียวที่รักเธอ
ผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้
บางเวลาที่เธอ
ไม่ต้องการจะเจอ
ฉันเข้าใจว่าบางทีฉันก็น่ารำคาญ baby
มีไหมดาวสักดวง
หากฉันอยากขอพร
ช่วยฉันทีเถอะทำให้ฉันได้แสนวิเศษกับเขา
(ขอโทษ)ที่ไม่เคยดี
(ขอโทษ)ที่ไม่เคยจะทำให้เธอสบาย
อย่างใครๆที่เขาทำได้
(ขอโทษ)ที่ไม่พิเศษ
(ขอโทษ)เป็นแค่คนๆเดียวที่รักเธอ
ผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้
(ขอโทษ)ที่ไม่เคยดี
(ขอโทษ)ที่ไม่เคยจะทำให้เธอสบาย
อย่างใครๆที่เขาทำได้
(ขอโทษ)ที่ไม่เคยดี
(ขอโทษ)ที่ไม่เคยจะทำให้เธอสบาย
อย่างใครๆที่เขาทำได้
(ขอโทษ)ที่ไม่พิเศษ
(ขอโทษ)เป็นแค่คนๆเดียวที่รักเธอ
และไม่ว่าจะถึงเมื่อไหร่
รักเธอ
00:00
03:18