จดหมาย

作曲 : The Toys
You just made my day
and everything turns right
I'm not movin on
just wanna sit here
and lookin' your brown eyes
And babe it's you
You tell me bout' that situation
I should really turn back
And it's fine
To know that you think we just friends
เพียงแต่ว่าไอฉันนั้น
มันดันคิดไปไกล
เพียงแต่ว่าไอฉันนั้น
เองที่อาจเผลอไป
เพียงแต่เขาคนนั้น
ของเธอก็ดีเกินไป
และผิดเองและ
ที่ฉันเองแหละที่คิดมากไป
หยิบปากกาอันนึง
ขึ้นมาเขียนจดหมายไปหา
แต่ว่าใจมันยังไม่กล้า
กลัวว่าเธอไม่ให้อภัย
(ถ้าฉัน)คิดถึงเธอ
(ถ้าฉัน)บอกรักเธอ
และเธอมาเห็นมัน
คงโกรธกันมากมาย
เก็บปากกาอันนั้น
ไว้เลยใส่กระเป๋าเอาไว้
อย่าให้ใครมาได้ยิน
เสียงคำในหัวใจ
แค่ ฉัน ได้ รัก
เธอแค่นั้นก็พอ
ในชีวิตของก็ดีเท่าไร
หยิบปากกา
อันนึงขึ้นมา
เขียนจดหมายไปหา
แต่ว่าใจมันยังไม่กล้า
กลัวว่าเธอไม่ให้อภัย
(ถ้าฉัน)คิดถึงเธอ
(ถ้าฉัน)บอกรักเธอ
และเธอมาเห็นมัน
คงโกรธกันมากมาย
เก็บปากกาอันนั้นไว้เลย
ใส่กระเป๋าเอาไว้
อย่าให้ใครมาได้ยิน
เสียงคำในหัวใจ
แค่ ฉัน ได้ รัก
เธอแค่นั้นก็พอ
ในชีวิตของก็ดีเท่าไร
00:00
03:03