รู้สึกบ้างไหม (Roo Suek Barng Mhai) (Live)

a-ji-du-ne-na
a-ji-pan-ma-san-klai
te-rou-dang-kong-dang-yein-dang-bai-new-wan-nen
a-mi-cry-lai-kong
a-mi-kong-bee-brai-pen
ti-kong-men-tai-mi-ku-lu-wan-xinn-mun-bai
ru-prou-wu-krao-mi-xiai-ten
le-mu`len-wa-xiai-nen-yang-mi-ze
kob-sing-tu-to`ei-tang`m-we-hai
ro-prou-wen-nen-ei sen-ten-bro-ruo-pla-bai
mei-a-zi-tam-mi-ruo-kla-bai-ben-ying-wan-nai``o
ru-sin-yang-xiang-ba-mai-wa-wan-tin-mai-mi-tei-yo
wan-tin-te-mi-yo
xiu-we-ku-do-mi-mew-kuang-mai
rou-sik-yang-xiang-bang-bai
wo-wan-te-ruo-mi-gen-kang-gai
te-rao-me-gen-kang-gai
mei-mi-wan-nai-ting-mei-suk-zai-li-sak-wan
Hou..
a-ji-du-mi-tan
lai-men-a-ji-sai-ba
men-tang-tu-rou-dang-kong-dang-bai-mi-glai-lan oh~
da-zi-yang-fang-koai-`ow
ting-mai-zi-do-me-mew-we-wai
zi-ro-te-si-mo-le-zi-mi-rak-krai
oh~.
nan- prou-wu-krao-mi-xiai-ten
le-mu`len-wa-xiai-nen-nen-pu-ze
kob-sing-tu-luo-mum-wan-ti-sai
yo-nai-wan-naen-ei-xion-tom-bru-ruo-pla-bai
mei-a-zi-tam-mi-ruo-ku-bai-ben-ying-wan-nai
o~wu~
ru-sin-yang-xiang-ba-mai-wa-wan-tin-mai-mi-tei-yo
wan-tin-te-mi-yo
xiu-we-ku-do-mi-mew-kuang-mai
rou-sik-yang-xiang-bang-bai
wo-wan-te-ruo-mi-gen-kang-gai
te-rao-mi-gen-kang-gai
mei-me-wan-nai-ting-mei-suk-zai-li-sak-wan
za`la`la`da`la
ha-la-ku-lao-ru-sik-mu-gan
yak-lao-glai-ma-being-mun-dang-wan-gao
zi-dai-mai
ya-zi-ko-sik-lai-ko-ku-sik-lai
ko-o-ga-su-tai~-
ci-kla-mai-hai-ter-di-gla-mai-hai
wu~wu`~
ho`o
ru-sin-yang-xiang-ba-mai-wa-wan-tin-mai-mi-tei-yo
wan-tin-te-mi-yo
xiu-we-ku-do-mi-mew-kuang-mai
rou-sik-yang-xiang-bang-bai
wo-wan-te-ruo-mi-gen-kang-gai
te-rao-mi-gen-kang-gai
mei-me-wan-nai-ting-mei-suk-zai-li-sak-wan
wu~wu`o~
wu~wu`
00:00
04:15