ไม่ได้อยากรัก

作曲 : ธนพงศ์พันธ์ บูรณะคุปต์
รู้หรือเปล่า เวลาที่เราใกล้กัน
เธอทำให้ใจฉันสั่น
ทรมานเล็กน้อย ถึงมากมาย
แค่มองตา ก็ทำให้ใจฉันชา
หยุดเลยอย่าเข้ามา
อย่ามาทำเสียงหวาน ใกล้ๆเลย
ก็เธอมีใครเราเองก็รู้กัน
แต่ถ้าบังเอิญห้ามใจไว้ไม่ทัน
ขึ้นมา จะว่ากัน ไม่ได้นะ
ไม่ได้อยากรัก กับคนที่รักไม่ได้
ก็ผิดที่เธอน่ารักเกิน จะโทษใคร
เลยเผลอทั้งใจให้กัน
ไม่เคยแอบคิด แค่มีบางทีแอบฝัน
ได้ไปยืนใกล้ๆกัน ทุกคืนวัน
เผื่อว่าบางทีเธอนั้น เป็นคนที่รักได้
เพราะเคยเจ็บ เจ็บมาแล้วมากมาย
ไม่อยากมีครั้งใหม่
แต่ทำไมกับเธอ ฉันไม่กลัว
ก็เธอมีใครเราเองก็รู้กัน
แต่ถ้าบังเอิญห้ามใจไว้ไม่ทัน
ขึ้นมา จะว่ากัน ไม่ได้นะ
ไม่ได้อยากรัก กับคนที่รักไม่ได้
ก็ผิดที่เธอน่ารักเกิน จะโทษใคร
เลยเผลอทั้งใจให้กัน
ไม่เคยแอบคิด แค่มีบางทีแอบฝัน
ได้ไปยืนใกล้ๆกัน ทุกคืนวัน
เผื่อว่าบางทีเธอนั้น เป็นคนที่รักได้
ไม่ได้อยากรัก กับคนที่รักไม่ได้
ก็ผิดที่เธอน่ารักเกิน จะโทษใคร
เลยเผลอทั้งใจให้กัน
ไม่เคยแอบคิด แค่มีบางทีแอบฝัน
ได้ไปยืนใกล้ๆกัน ทุกคืนวัน
เผื่อว่าบางทีเธอนั้น เป็นคนที่รักได้
เป็นคนที่รักได้
00:00
04:17