เข้าใจใช่ไหม

作词 : 10 april
รู้ไหมทุกครั้งตอนที่เธอมองสบตา
เธอรู้ไหม ฉันคอยจะเปิดใจ
มีคำคำนึงในสายตาที่ส่งไป
ให้เธอได้อ่านอยู่ทุกวัน
ทุกที่ที่เธอไปก็คอยไปเฝ้ารอ
ทุกครั้งเธอเดินผ่านก็คงเห็น
ฉันรู้ที่ฉันทำ บอดเธอได้ชัดเจน
เเต่ดูเธอทำเป็นไม่รู้
เข้าใจใช่ไหม ที่ฉันทำเพราะอะไรเเละเพราะใคร
อยากรู้บ้างว่าเธอคิดยังไง
เข้าใจบ้างไหมเพราะฉันทำทุกทุกอย่างจากหัวใจ
รู้ไหมว่ามีใครที่รักเธอ
ทังทังที่รู้ใครเขาคิดกันอย่างไร
ที่ฉันเฝ้ามองเธออย่างนี้
ตามใจตัวเอง จนเหมือนมันดูไม่ดี
รู้ดีเเต่อยากให้รู้ใจ
ทุกที่ที่เธอไปก็คอยไปเฝ้ารอ
ทุกครั้งเธอเดินผ่านก็คงเห็น
ฉันรู้ที่ฉันทำ บอดเธอได้ชัดเจน
เเต่ตูเธอทำเป็นไม่รู้
เข้าใจใช่ไหม ที่ฉันทำเพราะอะไรเเละเพราะใคร
อยากรู้บ้างว่าเธอคิดยังไง
เข้าใจบ้างไหมเพราะฉันทำทุกทุกอย่างจากหัวใจ
รู้ไหมว่ามีใครที่รักเธอ
เข้าใจใช่ไหม ที่ฉันทำเพราะอะไรเเละเพราะใคร
อยากรู้บ้างว่าเธอคิดยังไง
เข้าใจบ้างไหมเพราะฉันทำทุกทุกอย่างจากหัวใจ
รู้ไหมว่ามีใครที่รักเธอ
เข้าใจบ้างไหมเพราะฉันทำทุกทุกอย่างจากหัวใจ
รู้ไหมว่ามีใครที่รักเธอ
00:00
03:47