ฉันยังอยู่

作词 : โรจน์ชนา วโรภาษ
สิ่งต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป
เธอเองจะอยู่ที่ไหน
อยากจะบอกให้เธอรู้ไว้
นานเท่าไร
ฉันยังอยู่
กับอดีตที่เคยมีกัน
ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น
อยากจะบอกว่าใจของฉัน
ยังเหมือนเดิม ทุก ๆ อย่าง
วันเวลาที่หมุนผ่าน
อาจจะเจอทั้งดีและร้าย
อาจจะทำให้เธอ ต้องขมขื่นผิดหวัง
ใครบางคนที่ก้าวผ่าน
อาจจะมีทั้งดีและร้าย
อาจจะทำให้เธอ ต้องเริ่มใหม่ กี่ครั้ง
ฉันยังอยู่
รับรู้ไว้ว่าฉัน
ยังเป็นเหมือนคนเก่า
ที่ยังคอยเป็นเงา
ยามไม่เหลือใคร
และยังรอคอยวันเวลา
เธอหวนคืนมาใหม่
ในความเป็นจริง
จะนานสักเพียงไหน
ฉันยังอยู่
Solo .......
สิ่งต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป
เธอเองจะอยู่ที่ไหน
อยากจะบอกให้เธอรู้ไว้
นานเท่าไร
ฉันยังอยู่
กับอดีตที่เคยมีกัน
ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น
อยากจะบอกว่าใจของฉัน
ยังเหมือนเดิม ทุก ๆ อย่าง
วันเวลาที่หมุนผ่าน
อาจจะเจอทั้งดีและร้าย
อาจจะทำให้เธอ ต้องขมขื่นผิดหวัง
ใครบางคนที่ก้าวผ่าน
อาจจะมีทั้งดีและร้าย
อาจจะทำให้เธอ ต้องเริ่มใหม่ กี่ครั้ง
วันเวลาที่หมุนผ่าน
อาจจะเจอทั้งดีและร้าย
อาจจะทำให้เธอ ต้องขมขื่นผิดหวัง
ใครบางคนที่ก้าวผ่าน
อาจจะมีทั้งดีและร้าย
อาจจะทำให้เธอ ต้องเริ่มใหม่ กี่ครั้ง
ฉันนั้นก็ยังอยู่
00:00
04:21