เสียใจ

作词 : สีฟ้า
เสียใจ
ฉันเคยอยู่ใกล้เธอ
ยิ่งกว่าใครในโลกเลย
และเราต่างไม่เคยที่จะมีความลับกัน
แต่วันนี้ฉันกลายเป็นคนสุดท้าย
ที่ได้รู้ว่าเธอจะจากไป
ไม่เคยต้องเสียใจอย่างนี้เลย
เจ็บปวดเหลือเกิน
ไม่เคยต้องช้ำใจอย่างนี้เลย
เธอจะแคร์บ้างไหม
ว่าใครคนหนึ่งเสียใจ
เพราะที่เธอทำร้ายคือคนที่รักเธอ
ฉันเคยบอกรักเธอมีแต่เธอในหัวใจ
และไม่เคยจะรักใครมีแต่เธอคนเดียว
แต่วันนี้ฉันเป็นคนแรกที่เธอ
อยากให้ช้ำใจและอยากจะจากไป
ไม่เคยต้องเสียใจอย่างนี้เลย
เจ็บปวดเหลือเกิน
ไม่เคยต้องช้ำใจอย่างนี้เลย
เธอจะแคร์บ้างไหม
ว่าใครคนหนึ่งเสียใจ
เพราะที่เธอทำร้ายคือคนที่รักเธอ
แต่วันนี้ฉันเป็นคนแรกที่เธอ
อยากให้ช้ำใจและอยากจะจากไป
ไม่เคยต้องเสียใจอย่างนี้เลย
เจ็บปวดเหลือเกิน
ไม่เคยต้องช้ำใจอย่างนี้เลย
เธอจะแคร์บ้างไหม
ว่าใครคนหนึ่งเสียใจ
เธอสนใจบ้างไหมว่าฉันจะเป็นอย่างไร
เพราะที่เธอทำร้ายคือคนที่รักเธอ
00:00
03:38