เสียดาย

อยากขอให้เป็นดังเดิมทุกอย่าง
ท้องฟ้ามันครึ้ม มันครึ้มออกอย่างนี้
มันเหงาทุกที ที่ได้มอง ใจมันหาย
เสียงฟ้ามันร้อง หยาดฝนหล่นเป็นสาย
ยิ่งหวั่นไหว ยิ่งทำให้สับสน
นึกถึงคนที่เคย คนที่เคยอยู่ตรงนี้
นึกถึงทุกทุกทีที่เห็นฟ้าที่กว้างใหญ่
นึกถึงบางคนที่รักเสมือนดวงใจ ที่พึ่งจากไป
wow~
เสียดาย ที่วันนี้ไม่มีเธออยู่
อยากจะทำทุกสิ่ง อยากจะทำทุกอย่าง
หากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไป
คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย
ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
ถึงรู้แก่ใจ ว่าคงได้แค่ฝัน
ก็จะฝันถึงมันอยู่ร่ำไป อยู่อย่างนั้น
ใจยังจดจำเมื่อเธออยู่กับฉัน
ได้แค่ฝันก็ยังเปี่ยมด้วยความหมาย
นึกถึงคนที่เคย คนที่เคยอยู่ตรงนี้
นึกถึงทุกทุกทีที่เห็นฟ้าที่กว้างใหญ่
นึกถึงบางคนที่รักเสมือนดวงใจ ที่พึ่งจากไป
wow เสียดาย~
เสียดาย ที่วันนี้ไม่มีเธออยู่
อยากจะทำทุกสิ่ง อยากจะทำทุกอย่าง
หากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไป
คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย
ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
อยากจะทำทุกสิ่ง อยากจะทำทุกอย่าง
หากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไป
คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย
ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
END
00:00
02:42